Remarketing och retargeting

Remarketing och retargeting

Nå användare som redan har visat intresse för ditt företag genom retargeting-annonser. Synlighet hjälper dig att komma igång!

Med retargeting, också känt som remarketing, kan du visa annonser till användare som redan har besökt hemsidan och känner till ditt varumärke. Det ger dig många möjligheter för en mer preciserad och lönsam annonsering. Vi hjälper dig gärna att komma igång!

Vad är re-targeting?

Marknadsföring genom försäljning till existerande kunder kostar mycket mindre och ger mer effektiva result jämför med jakten på nya kunder. På samma sätt ger det också bättre resultat om du kan annonsera mot användare som redan känner till eller har visat intresse för ditt varumärke tidigare.

Retargeting gör det möjligt att annonsera mot personer som redan känner till din webbplats och har visat intresse för det du gör i sociala medier som Facebook, YouTube, Instagram eller LinkedIn.

Enkelt förklarat fungerar retargeting på följande sätt:

  1. Användaren besöker din webbplats
  1. En cookie lagras i användarens webbläsare
  1. Användare fortsätter att besöka olika webbplatser
 1. Du kan målinrikta annonser (Exempelvis genom Google Display-näverket) mot användare med ett anpassat budskap och tidpunkt, baserat på användarens beteende och väg då hon eller han besökte din webbplats.

Med information om vad användaren har visat intresse för, kan du skräddarsy budskapet i remarketing-annonserna. Möjligheterna är nästan oändliga, och du bör ha en genomarbetad plan när du använder retargeting i din marknadsföring. Det kan ge värdefull kunskap om kunderna och goda resultat över tid.

Läs mer om annonsering och remarketing på vår blogg.

Annonsering med remarketinglistor i olika kanaler

Retargeting och remarketing bör vara en naturlig del av marknadsplanen. Du kan använda remarketinglistor i många digitala kanaler. Läs mer om vilka kanaler det gäller här:

  • Google AdWords
  • Facebook
  • LinkedIn
 • YouTube
 • Instagram

Remarketing-annonsering kostar lite i förhållande till mer traditionell Display-annonsering eller tv-reklam. Eftersom användaren redan har visat intresse för dina produkter eller tjänster, blir remarketing för många den mest lönsamma och inkomstbringande marknadsföringskanalen.

Få hjälp med retargeting

Synlighet utarbetar en helhetlig retargeting-strategi som är skräddarsydd för din webbplats och dina produkter eller tjänster. Våra annons-experter är certifierade av Google inom alla typer av annonsering som sökannonser, bannerannonser, mobil-, video och shopping-annonser. Vi vet vilka kanaler och annonstyper du bör satsa på.

Önskar du ökad lönsamhet genom en effektiv retargeting-strategi? Ta kontakt med oss idag!