3 fakta om dagens konsument – och 3 tips för hur du möter den

visar hur den nya konsumenten är nyfiken, krävande och otålig


Vi lever idag i en värld där konsumenten har mer makt än någonsin. Valmöjligheterna är oändliga och all världens information kan nås med bara ett enkelt knapptryck. Som följd får dagens företag allt svårare att nå ut i bruset, väcka intresse och sprida rätt information, på rätt plats vid rätt tillfälle. Det råder en ständig kamp för att nå, locka och glädja dessa mäktiga potentiella köpare. Och kraven är höga:

Dagens konsument är nyfiken, krävande och otålig.

De som lyckas har hittat effektiva, transparenta och interaktiva sätt att möta konsumenten på i det nya företagsklimatet. Här kommer tre tips för hur du vinner kampen! 


1. Bygg upp ditt varumärke inifrån och hitta ditt varför

“Autencitet är det nya svarta” uttalar Ishtar Touailat, entreprenör och digital banbrytare, på Almedalsveckan som svar på hur man transformerar sitt företag för att möta det nya klimatet. För att bygga upp en äkthet, trovärdighet och pålitlighet är det a och o att känna sitt varumärke i alla led: Varför finns du? Vilka är dina medarbetare? Vad är ditt kundlöfte? Att besvara, definiera och diskutera dessa frågor internt kommer ge positiva effekter på kommunikationen externt.


2. Lär känna kunden genom att använda data rätt

För att skapa individanpassade, personifierade och unika kommunikationsinsatser krävs en djup insyn, förståelse och kunskap för varje kund du möter. Hur väl man använder kunddata – t.ex. genom arbete med webbanalys – kommer skilja vinnarna från förlorarna. Pernilla Johansson, PhD och Head of Ericsson Consumer & Industry Lab, tror att det är av stor vikt att tekniken aldrig får komma emellan kundupplevelsen.

“Man måste följa vad kundvärdet egentligen är och känna sin kund. Där tror jag väldigt mycket på att det mjuka perspektivet kan komplettera den kvantitativa datan på ett bra sätt. Annars blir det för instrumentellt och tråkigt.” 


3. Mät och följ det som räknas i längden

I en värld där utvecklingen har gått från att sälja produkt till att sälja värde behöver vi omformulera målsättningarna och skapa nya mätvariabler. För att stärka relationerna med kunderna, bygga lojalitet och skapa merförsäljning bör allt mer fokus bör ligga på mjuka värden. Dessa kan i sin tur översättas till vad det innebär i faktiska intäkter. Bra exempel på mätpunkter är: 

  • Net Promoter Score (NPS): Bygger på sannolikheten att rekommendera företaget eller produkten/tjänsten till en vän, kollega eller bekant. 
  • Average Order Value (AOV): Mäter hur stor summa kunden spenderar vid en beställning och räknas ut genom att dividera försäljningsintäkten med antalet beställningar. 
  • Lifetime Value (LTV): Svarar på vilket livstidsvärde och den totala köpsumma en kund har hos ett företag över tid. 

Nyfiken på att få höra mer om hur du kan stärka relationen med dina nuvarande kunder – och locka in fler nya? Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation här.