5 digitala fokusområden inom marknadsföring och strategi under 2020

digital fokusområden 2020

2019 har varit ett fantastiskt år inom utvecklingen av digital marknadsföring där en mängd både stora och små nyheter har rullats ut. Det märks tydligt att företag och organisationer har mognad inom området och dialogen som förs idag är på en helt annan nivå än för bara några få år sedan. Detta är en utveckling som vi välkomnar då vi kan jobba som ännu bättre rådgivare med en mer informerad kravställande motpart. 

Ett företags strategi ska drivas inifrån, med goda och kompetenta råd utifrån vilket vi har sett mycket mer det senaste året i alla typer av organisationer. 2019 har varit ett händelserikt år inom digital marknadsföring, men vad kan vi förvänta oss av 2020? Nedan kommer några områden som jag tror kommer få extra stort utrymme.

In-housing av digitala resurser accelererar

Vi har sett det några år men det är först nu och framåt som vi tror att även medelstora organisationer tar ett större grepp om sina digitala marknadsföringsresurser och satsar internt. Företagen har mognat och förstår att det inte bara handlar om digital marknadsföring, utan om hela företagets affär, som också är integrerad med en stor del av företagets andra delar såsom försäljning, kundservice, produktutveckling, strategi och styrning mm. 

Företaget allokerar allt mer budget från traditionella medier och andra kostnadscenter för att fokusera på en integrerad upplevelse för sina kunder genom digitala kanaler, kommunikation, data och analys. Man förstår betydelsen och metodiken bakom samt att det ofta är avgörande för företagets utveckling och fortlevnad. Detta är något vi välkomnar! 

Automatiseringen blir mindre valbar

Vi har sett det mycket sedan tidigare där automatisering och AI har smugit in i många distributionskanaler såsom Google Ads och Facebook. Under 2020 tror jag att detta kommer ha ett högre tempo där automatiseringen ofta inte blir valbar utan en integrerad del av distributionen. Företag kommer också börja se bättre resultat från automatisering i takt med att teknologin har mognat och tar bättre val än en människa skulle göra i många tillfällen. Detta kommer frigöra resurser som primärt kommer fokusera på att göra ännu bättre kommunikation och upplevelser för användarna som kommer skapa ännu bättre resultat.

Konsumenternas år – Valbar personalisering och mindre datainhämtning

De senaste åren har det varit mycket prat om personalisering, hur viktigt det är att samla data och analysera användarbeteenden. Sedan kom GDPR och en mängd andra regleringar och de flesta företag fick sig en tankeställare. 2020 tror jag blir ett år med mycket mer fokus på valbar personalisering och företag kommer behöva vänja sig vid att ha mindre data om konsumenterna. Konsumenterna är många gånger uttröttade på remarketing, glömda varukorgar i inboxen och 2020 kommer handla om att bygga mycket mer komplexa kommunikationsflöden och hitta metoder för att göra upplevelsen valbar. Företag kommer behöva vänja sig vid att göra mer med mindre data och information om sina användare. De kommer också behöva bygga upp förtroendet bland användarna i hur deras data används.

Hållbarhetsfokus omformar kommunikationen

Hållbarhetsfokus i alla led från hur företag producerar, vad de producerar, med vad och vem som gör det och hur det fraktas lämnar lite utrymme för tomma löften från varumärken. Kommunikationen kan många gånger behöva omformas eller komplementeras för att attrahera målgruppen som många gånger tar val baserat på hållbarhetsfokuset. Men det handlar inte bara om att säga att man gör något, utan också visa att man gör något. Transparens och autencitet blir bra ledord in i en kommunikation och affär som behandlar hållbarhet.

Varumärkesbyggande aktiviteter ökar

I takt med att konkurrensen ökar i konverteringsdrivande kanaler i slutet av köpsresan minskar också lönsamheten för varumärken. Det innebär att de måste investera mer i att bygga top-of-mind och emotionella fördelar runt varumärket. Detta i kombination med att kostnaden för produktion av innehåll har minskat kommer öka fokuset på varumärkesbyggande kanaler för distribution av video. 2020 kommer många företag och organisationer ha en bättre och tydligare strategi och lägga mer budget på att skapa strategier, utföra och välja kanaler för varumärkesbyggande aktiviteter.

Vad tror du kommer vara största fokusområdet 2020? Skriv en kommentar eller ta kontakt med oss om du vill veta mer hur vi jobbar med dessa områden.