Taggar

Automatiserad marknadsföring och försäljning på frukostmöte

Inbound marketing - Automatisering av försäljning och marknadsföring

01 Mar 2018 Automatiserad marknadsföring och försäljning på frukostmöte

Synlighet arrangerade och bjöd in till frukostmöte för att sprida kunskap och insikt inom Inbound Marketing och dess huvudkomponenter. Många av komponenterna inom Inbound Marketing är kända sedan för, men det är först på senare år som man lyckats sy samman dessa komponenter och bildat en helhet som omfattar hela kundresan.

 

Det är inget tvivel om att kundresan har förändrats de senaste åren med digitaliseringens genomslagskraft inom i stort sett alla områden. Det är också nu vi märker att allt fler företag känner sig berörda och märker hur deras målgrupp har förändrat beteendemönster vilket också påverkar organisationens utveckling

 

Med utgångspunkten att hela 71% av kundresorna inom B2B startar med generiska sökningar på Google, så kan man bilda sig en förståelse för att kundresorna, och hur vi kan påverka målgruppen har totalförändrats. Detta gäller inte bara inom konsumentnära produkter utan förändringen har kommit för att stanna inom samtliga branscher. När användarna förändrar sig så måste även verksamheterna göra det för att forsätta att vara relevanta.

 

Vill du veta mer om Inbound Marketing och hur du kan automatisera din marknadsföring och försäljning? Kolla in vår aktivitetskalender så ser du var vi är nästa gång!
Inga kommentarer

Skriv en kommentar