Kategori: Annonsering

Många använder idag en fast summa varje månad att annonsera för i sina olika kanaler.  Är det verkligen rätt väg att gå?  Varje månad på ett år är olik den andra och varje dag på veckan är dessutom olik den andra.  Är det då verkligen rimligt att vi redan innan ska bestämma att vi ska […]

Läs mer

Vid en liten budget är det viktigast att analysera – vilken är den mest konverteringsdrivande kanalen för din bransch? Är det en E-handel är det givet med Google Shopping tex, då bör man starta där – och då satsa på de söktermer som är närmast en konvertering. Tex är “skjortor” en väldigt bred term – […]

Läs mer

Dynamisk Remarketing innebär att varje besökare får en unik annons efter innehållet den har interagerat med på din webbplats. Oftast kommer annonsen i form av Karusell på Facebook/Instagram eller en större Display-annons med flera produktbilder i. Ofta tillsammans med Pris – Produktnamn & en CTA. Detta gör såklart din Remarketing extra relevant. Du kan bara […]

Läs mer

Se först till så du har all teknisk implementation på plats. Konverteringsspårning i det annonsverktyget du använder, både mikro & makromål. Tex Facebook-pixel eller LinkedIn Insights Tag.  Om allt det är på plats har du alla möjligheter att dra dom bästa slutsatserna för din annonsering.  Bestäm vilka mål du har med varje kampanj. Vissa kanske […]

Läs mer

De flesta som jobbat in-house och haft kontakt med en eller flera mediebyråer har säkerligen någon gång slitit sig i håret av frustration. Resultaten har kanske inte varit som förväntat och utlovat, saker blir inte genomförda i tid eller med rätt kvalitet. Kanske har fel saker genomförts eller att byrån inte har förståelse för affären […]

Läs mer

Om du har en E-handel borde det absolut vara prio att implementera. För många kanske det är en självklarhet – men det kräver insatser från Webbutvecklarna också – och det är inte alltid dom är helt insatta i detta. Med Enhanced Ecommerce får du data ner på produktnivå som antal köp av produkt och hur […]

Läs mer

Ytterligare en annonseringskanal att hålla reda på alltså? Behöver vi verkligen det? Ja – tyvärr.  Om ditt företag är i rätt segment är det ett perfekt sätt att bygga ditt varumärke kostnadseffektivt. Om ni idag är aktiva organiskt på Pinterest ser jag ingen anledning att inte prova betald spridning på era Pins.  Om ni är […]

Läs mer

Knappt 40% av de som genomför ett köp i din E-handel gör det första besöket!  Det är så klart inte helt felfri data som vi kan luta oss mot – men faktum är att det egentligen är ännu färre. Vi har samlat data från 10 olika E-handelsföretag och tittat på det som Google kallar Path Length. […]

Läs mer

Annonser genom Google’s Display Network (GDN) är det annonsformatet vi möter mest skepsis mot från både kunder & andra i branschen.  Det är kanske ganska naturligt då det sällan leder till direkta konverteringar och då blir svårast att motivera att lägga sin egen eller sin kunds budget på. Men det ska ju inte vara syftet med […]

Läs mer

Vi hör ofta påståendet att Facebook/Instagram fungerar mycket bättre än Google Display/Video vid prospektering & remarketing. Och så må det vara.  Problemet är bara att när vi tittar på hur man kommit fram till detta är inställningarna ofta fel i hur konverteringar attribueras eller att man har missförstått hur konverteringarna attribueras från respektive kanal. Konverteringsfönster […]

Läs mer
google display - remarketing

Om ditt företag lägger budget på digital marknadsföring utgår vi från att ni idag kör Remarketing – antingen via Google Display/Video – Facebook/Instagram – LinkedIn.  Om inte? Ge mig en bra anledning  Vi har hört anledningar – men inga bra!  “Vi vill inte vara för på” – “Vi vill inte att någon ska känna sig […]

Läs mer

Inom B2B-marknadsföring talas det flitigt om hur man ska göra för att fånga upp potentiella kunder, så kallade leads. Den traditionella metoden går ut på att man startar brett i hopp om att öka kännedomen om varumärket och fånga ett intresse hos en större skara. Målet är att i slutändan hitta nyckelkunder att sälja till. […]

Läs mer
6 Steg: Så ökar du konverteringarna på din webbplats

Om det är något som marknadschefer har lärt sig under åren sedan internet tog över vår kommunikationsvärld, så är det att hemsidan, ja den har oerhört stor betydelse. Det är viktigt att driva trafik in till hemsidan genom olika smarta marknadsstrategier som ska vara både effektiva i förhållande till relevans i trafiken och kostnadseffektivitet och […]

Läs mer

Är du stressad av den nya personlighetslagen – GDPR – som träder i kraft den 25 maj? Många är redan igång, men det är också många som fortfarande sitter med stora frågetecken kring hur det egentligen kommer att fungera. Att förstå begreppet är en grej, men hur ska det i praktiken fungera med Facebook? Frågan […]

Läs mer

Vi här på Synlighet deltog på ”Social Media Days” i Oslo, där 2017 blev sammanfattat, och trender och spådomar för 2018 introducerades. Som alltid sker det oerhört mycket i denna värld, och vi försökte ta in så mycket vi kunde som sades under dessa två dagar, och vi ska här sammanfatta det åt dig så […]

Läs mer

Du har nog hört talas om att Facebook rullar ut nya uppdateringar i sin algoritm som ska nedgradera inlägg som innehåller ”engagement bait”, och prioritera familj och vänners inlägg och inte de som kommer från annan Facebook Page. Detta kommer att leda till stora förändringar dels för användaren, men givetvis mycket för dig som arbetar […]

Läs mer

Automatisering i display-kampanjer är inte något nytt. Du har kanske redan använt responsiva annonser, där du inte behöver designa färdiga bildannonser i varje format för display-nätverket? Med Smart Display har vår automatisering gått vidare. Denna intelligenta teknologin kan spara både tid och arbetsbörda för dig, samtidigt som du uppnår mycket bättre resultat! GOOGLE GÖR JOBBET […]

Läs mer

Nu har Snapchat äntligen lanserat ett annonseringsverktyg, precis som sina konkurrenter Facebook, Instagram och LinkedIn. Undrar du över vilka möjligheter som finns med Snapchat-annonsering och hur du kan komma igång? Det ska vi svara på! Det som är intressant med Snapchat är att användarna huvudsakligen är unga: 92% av svenska gymnasietjejer använder Snapchat dagligen* Upp […]

Läs mer

Google lanserade responsiva annonser för Display-nätverket för över ett år sedan. Annonsens storlek, utseende och format justeras automatiskt så att du sparar tid och kan bli godkänd för fler webbplatser. Här kan du läsa om hur du kommer igång med responsiva annonser! Display-nätverket från Google består av över 2 miljoner webbplatser som har olika krav […]

Läs mer