Kategori: E-handel

Under sommaren 2020 släppte Google nyheten om att rulla ut Surfaces Across Google i Oktober på de flesta marknader – inkluderat Sverige.  Nu har Google hunnit ändra tjänstens namn till Free Product Listings vilket kanske gjort det lite tydligare vad et innebär. På svenska kallar dom det för “Gratisannonser”. Free Product Listings innebär att du […]

Läs mer

Dynamisk Remarketing innebär att varje besökare får en unik annons efter innehållet den har interagerat med på din webbplats. Oftast kommer annonsen i form av Karusell på Facebook/Instagram eller en större Display-annons med flera produktbilder i. Ofta tillsammans med Pris – Produktnamn & en CTA. Detta gör såklart din Remarketing extra relevant. Du kan bara […]

Läs mer

Om du har en E-handel borde det absolut vara prio att implementera. För många kanske det är en självklarhet – men det kräver insatser från Webbutvecklarna också – och det är inte alltid dom är helt insatta i detta. Med Enhanced Ecommerce får du data ner på produktnivå som antal köp av produkt och hur […]

Läs mer

Ytterligare en annonseringskanal att hålla reda på alltså? Behöver vi verkligen det? Ja – tyvärr.  Om ditt företag är i rätt segment är det ett perfekt sätt att bygga ditt varumärke kostnadseffektivt. Om ni idag är aktiva organiskt på Pinterest ser jag ingen anledning att inte prova betald spridning på era Pins.  Om ni är […]

Läs mer

Knappt 40% av de som genomför ett köp i din E-handel gör det första besöket!  Det är så klart inte helt felfri data som vi kan luta oss mot – men faktum är att det egentligen är ännu färre. Vi har samlat data från 10 olika E-handelsföretag och tittat på det som Google kallar Path Length. […]

Läs mer

Annonser genom Google’s Display Network (GDN) är det annonsformatet vi möter mest skepsis mot från både kunder & andra i branschen.  Det är kanske ganska naturligt då det sällan leder till direkta konverteringar och då blir svårast att motivera att lägga sin egen eller sin kunds budget på. Men det ska ju inte vara syftet med […]

Läs mer
Gör du utan plan eller planerar du utan att göra? Hitta balansen i ditt marknadsarbete

Ett vanligt förekommande fenomen i organisationer, stora som små, är att man har svårt att hitta en balans mellan planerande och utförande. Det kan handla om att man aldrig riktigt blir färdiga med att planera, eller att man börjar göra utan att ha faktiskt planera vad det är man behöver göra. Huruvida det ena är […]

Läs mer
google display - remarketing

Om ditt företag lägger budget på digital marknadsföring utgår vi från att ni idag kör Remarketing – antingen via Google Display/Video – Facebook/Instagram – LinkedIn.  Om inte? Ge mig en bra anledning  Vi har hört anledningar – men inga bra!  “Vi vill inte vara för på” – “Vi vill inte att någon ska känna sig […]

Läs mer

Alldeles för få E-handelsbutiker kör Dynamisk Remarketing! För stora produktutbud blir det väldigt tidseffektivt & precist annonsinnehåll åt besökaren. Om du vill vara så relevant som möjligt i ditt Remarketing-budskap – då är det Dynamisk Remarketing du ska köra. Du behöver inte hjälp av någon Content Creator som skapar visuella Display eller Facebook-annonser. Du sparar […]

Läs mer

E-handeln har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och förväntas växa starkt även under 2020. Under 2019 kunde E-barometern konstatera att 70 % av svenskarna i åldern 18-79 har e-handlat under en genomsnittlig månad under året. Under Corona (Covid-19) har dessutom e-handeln exploderat i en ännu högre takt när allt fler måste beställa sina […]

Läs mer