Den digitala revolutionen – Det har vi att vänta oss

symboliserar robotik, automatisering och digitalisering

Att digitalisering är på allas läppar är tydligt. Vi befinner oss mitt i ett omvälvande paradigmskifte där det digitala genomsyrar allt vi gör – varje sekund, minut och dag. Sådant som man tidigare bara såg på film – robotar, hologram och självkörande farkoster – är inte långt borta. Redan idag digitaliseras, robotiseras och automatiseras allt fler arbetsprocesser i företag av alla dess slag. Den stora frågan är vad framtiden har att utvisa?

Utvecklingen sätter nya spelregler för samhället, företaget och individen. Peter Wedenhoff på Hewlett Packard Enterprise siar om att framtidens alla utmaningar och möjligheter kommer adresseras med tekniska lösningar av alla dess slag; allt ifrån smarta AI-lösningar till enklare automatiseringsprocesser. 

På samhällsnivå spås det att digitaliseringen kan ha positiva effekter på hållbarhet, hälsa och handel. Framfarten har banat väg för nya sätt att lära, arbeta och mötas på och helt nya typer av möjligheter står runt hörnet. Rapporter har visat att elever i skolor som ligger i framkant i området lär sig, trivs och presterar bättre. I sjukvården möjliggör ny teknik och innovationer snabbare och bättre behandlingar. Och oavsett var du bor i landet, kan du enkelt klicka hem allt ifrån medicin till mat. 

På företagsnivå kommer AI och digitalisering spela en stor roll i samtliga led – från arbetet bakom, till utbudet och efterfrågan. Den nya konsumenten får det allt lättare att jämföra priser och leverantörer vilket ställer nya krav på företagandet, menar Fortums VD Pekka Lundmark. Enligt Anders Svensson, VD på ICA, blir vinnarna företag som vågar transformeras, vara agila och hitta nya, snabbare sätt att arbeta på. 

På individnivå säger siare om framtiden att det finns två möjliga vägar i det  nya företagsklimatet; antingen kommer man vara entreprenör eller arbeta med kärlek och passion. Vi kommer spendera mindre tid på jobbet, men behöva tjäna mer pengar för att ha råd att leva. Huruvida vi kommer leva bättre eller sämre i framtiden återstår att se. Men en sak är säker, digitaliseringens möjligheter är oändliga.