Den digitala superhjälten finns inte! Inhouse VS. Byrå.

digital marknadsföring

Vet du vilka marknadsföringsresurser du bör ha inhouse och vilka du bör ha okontrakterade? “Ditt digitala marknadsteam” är ett nyttodokument som visar vilka resurser du bör ha inhouse och vilka du bör ha okontrakterade. Nederst i artikeln kan du ladda ner dokumentet helt gratis!

Det är många företag på den svenska marknaden som kanske inte har reflekterat så bra över vad de önskar att uppnå med sin egen marknadsföring. Detta blir extra tydligt när du läser jobbannonser för marknadsföringsrelaterade jobb. Kandidater för liknande jobb ska vara specialist på annonsering, sociala medier, SEO, webbanalys, en ninja på photoshop, helst ha ett förflutet som journalist, omskolad i webbens anpassningar och sköta PPC-kampanjer med vänsterhanden.

Det ska mycket till för att hitta en person i Sverige som med rätta kan kalla sig expert inom alla omnämnda områden.

Vi vill faktiskt påstå att den personen inte existerar.

Synlighet har grävt djupt inom digital marknadsföring och har bedrivit en aktiv verksamhet inom området sedan 2002, vi vet hur mycket som krävs för att upprätthålla en status som specialist inom bara ett av nämnda områden. Du måste dedicera dig specifikt till ett kunskapsområde, och jobba med detta dagligen. Till exempel gjorde Google över tusen ändringar i GoogleAds-verktyget under 2016. Så bara för att följa med inom detta verktyg och vara på toppen hela tiden måste man vara både kär i siffror, strukturerat arbetssätt och extremt nyfiken på ny teknologi och möjligheterna som döljer sig bakom.

Så vad ska du prioritera när du ska styrka ditt marknadsteam nu när du vet att den digitala superhjälten inte existerar?

Din digitala strategi sätter premisserna

För att hitta vilka resurser som ditt företag behöver, bör du först kartlägga en tydlig strategi för din digitala marknadsföring.

En digital strategi bör bland annat besvara följande:

  1. Vad ska mäta framgång genom kundresan?
  2. Vilket innehåll behöver vi genom kundresan?
  3. Vilka marknadsaktiviteter ska genomföras genom kundresan?

Strategin sätter premisserna för vilka uppgifter som ska lösas, och vilken kompetens du har behov för i ditt marknadsteam. Vilken kapacitet har du inhouse idag, och vilken typ av kompetens bör du hämta in externt?

Detta är den viktigaste rekryteringen

Den viktigaste resurser du anställer är en digital marknadschef som fungerar som projektledare för genomförande av den digitala strategin.

Detta är en person som har god affärsförståelse och erfarenhet med att ta marknadsbeslut baserat på den insikt som kan inhämtas på vägen.

Berörda person måste veta vad det innebär att jobba med performance marketing, och utifrån denna förståelse, inhämta specialistkompetens på de specialistområden som är en del av strategin, men som företaget själv inte besitter.

Den digitala marknadschefen behöver alltså inte själv vara expert. Däremot är det essentiellt att berörd person har en helhetligt förståelse för de olika kanalerna som ska användas för att framhäva företagets konkurrenskraft och hur det ska prioriteras utifrån mål och den föreliggande strategin.

Som byrå jobbar vi med många olika kunder från hela Norden. Vår erfarenhet genom åren säger att de leveranser som ger bäst resultat och fungerar bäst i längden är de där det finns en god synergi mellan kundens in-housekompetens och våra konsulter. Vi behöver inte vara lika, men vi måste lära känna varandra och komplettera varandra. Komplettering mot extern konsult handlar oftast om briefing om relevanta aktiviteter som kan påverka det jobb som genomförs. Komplettering från vår sida handlar om att se till att vår långa erfarenhet och kunskap kan accelerera kompetensuppbyggnaden och marknadsaktiviteterna i företaget vi jobbar med.

Inhouse VS byrå

Den digitala marknadschefen är en otroligt viktig resurs, men det är inte alla företag som har möjlighet att anställa en sådan person. I några företag är det kanske verkställande direktören som har denna rollen.

Ansvarsfördelningen kommer att variera från företag till företag och kommer vara beroende av hur mycket du önskar satsa på den digitala marknadsföringen. Den är också beroende av den digitala mogenheten i organisationen generellt, samt vilka resurser du redan har tillgängliga.

För att hjälpa dig hitta fram och veta vilka resurser du bör behålla internt, och vilka du bör hämta externt, har vi skapat en översikt med utvärderingar av de olika rollerna i ett digitalt marknadsföringsteam.

Denna översikten kan hjälpa dig att utvärdera de rätta kriterierna när du delar ut ansvar för den digitala marknadsföringen internt, annonser om nya jobb eller söker efter en ny byrå. Ladda ner dokumentet och kom igång redan idag!

Ladda ner guiden nedan genom att fylla i Formuläret