Facebook vs Google Ads – Vilken kanal ska du välja?

Vi hör ofta påståendet att Facebook/Instagram fungerar mycket bättre än Google Display/Video vid prospektering & remarketing. Och så må det vara. 

Problemet är bara att när vi tittar på hur man kommit fram till detta är inställningarna ofta fel i hur konverteringar attribueras eller att man har missförstått hur konverteringarna attribueras från respektive kanal.

Konverteringsfönster & Attributionsmodell

FACEBOOK

Så om vi tittar i Facebooks annonsrapportering på konverteringar så tillskrivs en kampanj en konvertering (default settings): 28 dagar klick – 1 dag exponering – Oavsett om det varit första eller sista interaktion (eller någon interaktion där mellan) innan konvertering.

[UPDATE] Från och med 12 Oktober 2020 kommer Facebooks konverteringsfönster minskas till 7 dagar. Läs mer här.

Det innebär om jag klickade på en annons för 6 dagar sedan – har besökt webbplats 5 gånger efter det genom andra källor, så kommer den kampanjen på Facebook tillskrivas konvertering.

Kampanjen kommer även tillskrivas konvertering vid exponering – alltså behöver man inte ens ha klickat på annonsen på Facebook/Instagram.

GOOGLE ADS

Vanligtvis importeras ens mål från Google Analytics – vilket vi inte rekommenderar. Då förlorar man möjligheten att kunna se ViewThrough Conversions/Exponeringskonvertering (det som facebook automatiskt stödjer) 

Vi rekommenderar att man sätter upp Google Ads Conversion Tracking med hjälp av GTM. Då kan vi även se Exponeringskonverteringar upp till 30 dagar efter exponering.

Googles inställningar är alltså per default – om man importerar mål från Google Analytics: 30 dagars klick – inget annat. Och dessutom använder den bara “last click”. Vilket innebär att endast sista trafikkällan får konverteringen.

Detta är såklart problematiskt – Facebooks sätt att attribuera konverteringar är mycket generösare (per default). Google Ads & Facebook kommer aldrig kunna mätas på exakt samma vis. Men vi kan försöka göra det så nära som möjligt.

SUMMERING

Nedan följer respektive annons-verktygs maximala konverteringsfönster

  • Google Ads Max = 90 dagar klick & 30 dagar view
  • Facebook Max = 28 dagar klick & 28 dagar view [FROM 12 Oktober 2020 – 7 dagar klick & 7 dagar view]

Hur ni nu ska ställa in detta är helt upp till vad som rimmar bäst med ert företag och hur lång kundresan brukar vara.

Men utan att ha View-Through Conversion i bägge annonsverktyg kommer ge en orättvis bild då det oftast är den som får credit i Facebook.

Behöver du hjälp med att sätta upp Google Ads Conversion Tracking eller rådgivning kring hur du bäst mäter framgång i de olika annonsverktygen – hör av dig till oss så hjälper vi dig!