Gå från fast till rörlig marknadsbudget baserat på life time value

Företag som verkligen förstår kundresan och utformar marknadsbudgeten efter kundens livstidsvärde, kan skryta med kostnadsbesparingar på upp till 30%. Omsättningsökningen kan vara så mycket som 20%. Har du även egen budget för varumärkesbyggande och testande? Det du lägger som grund när du utformar marknadsföringsbudgeten har stor påverkan på vilka resultat du skapar, och säger mycket om hur digitalt mogen företaget är.

Nivå 1: Fast budget 

Många företag börjar sin annonsering med fasta budgetar, vanligtvis definierat som kostnadsfokus. Av metoden “detta har vi att använda oss av”. På den här nivån sätter man en årlig eller månadsbudget för annonseringen. En tydlig konsekvens är att du med den här metoden saknar flexibilitet för att göra snabba förändringar i budgeten om marknaden snabbt skulle ändra sig. 

Nivå 2: Resultatbaserad budget (ROAS/CPA)

Företag som har implementerat resultatbaserade budgetar har tagit ett viktigt steg för att få mer effekt av säsongsmönster och är förberedd för att öka omsättningen. 

Budgetarna är dynamiska och styrs efter avkastning som uppnås per annonskrona (ROAS) eller kostnad per anskaffning (CPA). Så länge du är över den gränsen du har satt som krav för lönsamhet, använder du så mycket som din budget tillåter. 

Nivå 3: Resultatbaserad budget + test budget + varumärkesbudget

I den tredje nivån hittar du företag som jobbar med minst tre olika typer av budgetar.

Den första budgeten är resultatbaserad budget, som förklaras i nivå 2. 

Den andra budgeten har vi valt att kalla en “testbudget”. Det är en budget som har som mål att skaffa sig erfarenheter genom att testa nya marknadsföringsmetoder. Testar du inte så får du aldrig reda på hur du kan förbättra dig. Kom ihåg: testa med mål om att ta reda på, inte bekräfta något du redan vet. 

Den tredje budgeten är en dedikerad budget till varumärkesbyggande aktiviteter där målsättningen inte är omsättning här och nu, men långsiktigt. 

Nivå 4: Kundens livstidsvärde (cLTV)

Företag i den fjärde nivån har rört sig bort från att bara se på kostnaden i förbindelse med försäljning, till att se på vad en kund har varit värd historiskt sett. 

De jobbar fortfarande med varumärkesbyggande och testande, MEN de utvärderar kampanjerna baserat på kundens historiska livstidsvärde. 

Vilken nivå är du på idag? Kontakta oss idag för att diskutera mer hur vi kan hjälpa er verksamhet.

Du kanske också gillar dessa inlägg

Marketing Automation gör din marknadsföring...

Syftet med Marketing Automation är att effektivisera företagets marknadsföringsarbete,...

Remarketing – Vad, varför och hur du går...

Om ditt företag lägger budget på digital marknadsföring utgår vi från att ni idag kör ...

Varför ska du ha en Inbound Marketing...

Inbound marketing är en kundcentrisk marknadsstrategi som syftar till att attrahera...