Gör du utan plan eller planerar du utan att göra? Hitta balansen

Ett vanligt förekommande fenomen i organisationer, stora som små, är att man har svårt att hitta en balans mellan planerande och utförande. Det kan handla om att man aldrig riktigt blir färdiga med att planera, eller att man börjar göra utan att ha faktiskt planera vad det är man behöver göra. Huruvida det ena är viktigare än det andra, är det säkert många som har en åsikt om, men för att lyckas med sitt marknadsarbete handlar det om att hitta en bra balans av planering och utförande för att lyckas. Den uppenbara risken att jobba utan plan är att man inte får något värdefullt resultat, och den uppenbara risken att inte börja utföra är att man aldrig kommer igång. 

Som en vetenskaplig studie

Ett enkelt sätt att förstå marknadsarbetet är att jämföra det med vetenskapliga studier. Marknadsföring handlar om att ha teorier om hur världen förhåller sig och att testa dessa teorier på utvalda målgrupper. Det är som vetenskapens grunder. Man har hypoteser baserat på tidigare erfarenheter, som man testar på målgrupper. Vi mäter målgruppens reaktioner på det som de blir exponerade för och justerar sedan “behandlingen” till vi får ett önskvärt resultat. Utan plan vet vi inte vad vi ska mäta eller vad som anses önskat, och utan “behandling” av målgruppen får vi ingen data på om det fungerar, enkelt förklarat.

Balans i planering

Planeringen behövs för att kunna styra ett effektivt marknadsarbete. Det behövs för att kunna styra aktiviteten mot de målsättningar som finns överordnat i organisationen, att säkra mest utdelning och resultat för insatsen som ska genomföras. Du behöver veta vilka mål du vill uppnå och hur du ska gå tillväga för att uppnå dessa. En plan behöver inte vara ett formellt dokument. En erfaren marknadsförare kan planera mindre komplexa marknadsaktiviteter utan formaliserade dokument. Men det är alltid en fördel att kunna sätta ord och visualisera för att kunna dela och enas med intressenter involverade i exempelvis en marknadsföringskampanj. 

Balans i utförande

Utförandet behövs för att kunna samla in data för att utvärdera om våra hypoteser stämmer överens med verkligheten. Om våra teorier från planen stämmer överens, kan vi säkra oss ett lyckat resultat. Om de inte gör det, kommer planens ingredienser behöva ändras för att komma närmare det vi önskar utvärdera. Sitter man och planerar i evigheter utan att faktiskt testa sina teorier i marknadsarbetet kan det visa sig att man hade helt fel och det kan leda till kostsamma följder för företaget. 

Metoder för tidsfördelning mellan planering och utförande

Det finns ingen huvudregel för hur tiden och resurserna ska fördelas men man kan följa några regler som säkrar ett bättre, effektivare och mer resultatgivande marknadsarbete.

  • Sätt en tidslinje för planering – Sätt en tidslinje för hela aktiviteten från planering till faktiskt utförande och utvärdering. Är det en kampanj som ska genomföras behöver alla faser tas i beaktande och ha sin egen tidsperiod. Då kan ni säkra att omfattningen av kampanjen ligger i linje med genomförandet. Det tar ofta längre tid än man tror
  • Applicera Paretto-regeln på marknadsarbetet – Det kända Paretto-reglen säger att 20% av inputen utgör 80% av output(resultatet). Det innebär att det är bara en liten del av kampanjens totala arbetsinsats som har en stor betydelse för resultatet, och stämmer ofta. Om du nöjer dig med 80% kvalitet kan du säkra snabbare genomförande och snabbare resultat.
  • Ha en bra dynamik i marknadsteamet – En bra dynamik i ett marknadsteam är avgörande för att man ska kunna genomföra en bra balans mellan planering och faktiskt genomförande. Man behöver ha olika typer av personprofiler med olika egenskaper för att gå framåt snabbt, samtidigt som man säkrar kvalitet, planering och uppföljning. En bra dynamik är inte när alla i teamet är överens, det är när någon vill dra igång kampanjen igår, och en annan som vill planera och tänker på detaljer. Kan man hitta en balans någonstans mitt emellan dessa personprofiler har man ett bra marknadsteam gällande planering och genomförande. 

Man ska även tänka på att hur mycket tid som behöver läggas på respektive del skiljer sig beroende på hur mogen målgrupp och marknadsarbetet är i organisationen. En organisation som har en mogen målgrupp och ett etablerat varumärke behöver mer tid på planering medan ett nystartat varumärke behöver testa sina teorier så snart som möjligt för att rikta organisationen och sätta rätt fokus. 

Så uppsummerat, planera inte för långt, även om ni ska vara långsiktiga. Testa era teorier tidigt i kampanj och marknadsföringsarbetet så att man kan upptäcka och justera olika delar i marknadsföringsprocessen för bästa resultat. Var inte rädd för att göra fel, det är då vi lär oss. Använd en fast tidslinje för aktivitetens alla olika faser med deadlines och var realistisk, det är vanligt att underskatta hur tidskrävande uppgifterna är. Ha Paretto-regeln i bakhuvudet under hela resan och våga ha en bra dynamik i marknadsteamet. Ready, set, go!

Du kanske också gillar dessa inlägg

Balansen mellan mediaproduktion och...

Vad tjänar det till att nå din målgrupp om du inte har något värdefullt att berätta?...

3 fakta om dagens konsument – och 3 tips för...

Vi lever idag i en värld där konsumenten har mer makt än någonsin. Valmöjligheterna är...

Lär dig att skapa rubriker som engagerar och...

Det är viktigt att lägga lite extra krut på att skriva bra intresseväckande rubriker...