Inbound Marketing Statistik: Topp 10 du måste veta

visar pricksäkerheten i inbound marketing

Som Joe Chernov en gång sa: ”Great marketing makes the customer feel smart”. Dagens teknologi och utvecklingen inom vårt digitala samhälle har positivt bidragit till Inbound Marketings utveckling och hjälper till med just detta: att genom olika typer av content hjälpa kunden till att i princip ta sitt eget beslut.

Att sedan göra detta med hjälp av en smart content strategi tillsammans med en fantastisk hemsida som anpassar sitt innehåll beroende på vem som är inne och tittar, leder till att företag spenderar mindre och tjänar mer. Drömmen, eller?

Varför företag väljer att vandra vägen mot Inbound är egentligen glasklar, och här har vi samlat 10 olika data och statistik som hjälper dig att förstå den stora frågan: varför?

E-BOOK: SÅ HÄR ETABLERAR DU EN INBOUND MARKETING, SALES & AUTOMATION STRATEGI

10 statistiska fakta om Inbound Marketing

1. 74% av kunder blir frustrerade när content som visas inte är relevant

Med dagens teknologi är det möjligt att anpassa innehåll och kommunikation gentemot kunder och det som de faktiskt önskar att se. Konsumenter vill inte längre se reklam eller annat typ av innehåll som inte är anpassat gentemot det som de faktiskt har intresse för: data visar t ex att 57% av besökare lämnar sidan om de ser reklam för en dating-service, om de själva är gifta. Den stora skillnaden här blir att när upplevelsen förbättras betydligt på dina konkurrenters hemsidor, och du själv inte riktigt hänger med: vem tror du att kunden väljer att gå till? Arbetar du korrekt med Inbound Marketing, ser du till att du anpassar kommunikationen gentemot den kund som du vill locka till dig, och hjälper dem i mål snarare än får dem att försvinna.

2. SEO leads har en closing-rate på 14.6%, och outbound leads ligger på 1.7%

Det är en undersökning som har gjorts av Search Engine Journal som påvisar det som vi alla egentligen vet: SEO är fortfarande ett av de allra viktigaste elementen i din marketing-strategi, och även en av grundpelarna inom Inbound Marketing. Och genom att skapa bra, värdefullt innehåll på dina kanaler, så hjälper du sökmotorer att ranka dig högt i olika sökresultat. Google har 3.5 biljoner globala sökningar varje dag – varav 60% av dessa sökningar klickar på top 3 resultaten. Om du då även vet att du får en högre konvertering på den trafiken som du kan fånga upp, rekommenderar vi här på Synlighet varmt att du fortsätter att lägga stort fokus på en välfungerande SEO strategi.

3. 63% av leads som ber om information av dig idag, kommer inte att köpa förrän om 3 månader – och 20% köper om 12 månader

Marketing Donut har tagit fram denna faktan åt oss. Vad betyder detta då för marknads- och säljavdelningar? Här handlar det om att ta fram en välfungerande lead nurturing-strategi som hjälper din potentiella kund att komma fram till sitt beslut. Hur detta görs internt skiljer sig ofta från företag till företag: vilken avdelning ligger ansvaret på? Marknad, eller sälj? Är det uppdelat så att båda gör sin del?Kanske har säljaren haft en konversation med potentiella kunden för att se vilka frågetecken som finns för att affären ska gå i mål? Kanske finns det riktad reklam som kan hjälpa kunden att få den information som de behöver för att komma i mål? Det finns många olika strategier som du kan använda dig av och är en del som du behöver implementera i din Inbound Marketing-strategi.

4. Content Marketing genererar 3x så många inkommande leads som outbound marketing, men kostar 62% mindre

Tack för den statistiken, Demand Metrics. Stora skillnaden här är det vi egentligen vet: Pull, eller Push? Content Marketing hjälper kunden att själva hitta svaren på frågor eller problem som hen har – outbound fungerar mest som ett störande moment i någons vardag, som denne ofta inte har bett om. Behöver vi verkligen förklara ytterligare?

5. Marknadschefers största utmaning är att konvertera trafiken som kommer in till hemsidan

I Hubspots ”State of Inbound 2017” rapport kan vi läsa att 64% av marknadschefer som arbetar med Inbound Marketing, anser att deras största prioritering inte är att driva trafiken till hemsidan: utan att först konvertera den trafiken som faktiskt kommer in. Konverteringsoptimering är det element som ofta nedprioriteras på företag – det verkar som att många ledare känner att de har större koll på att fånga upp trafik, men mindre förståelse för hur denna kan konverteras på ett optimalt sätt. Vi vet av erfarenhet att det är oerhört viktigt att arbeta med konverteringsoptimering: att först analysera existerande modeller för att se hur de presterar, använda sig av A/B testing för att se vad som kan fungera bättre och gärna implementera ett automation-verktyg och andra analysverktyg (såsom Hotjar) för att hjälpa till att öka förståelsen av beteendet. Ligger fokus enbart på trafiken: ja då kan det bli väldigt dyrt. Hellre att t ex enbart tio besökare kommer in till hemsidan, men att dessa 10 besökarna blir kunder.

6. Video är det kommunikationssätt som växer mest inom Inbound Marketing

När budgeten fördelas inom organisationer, medger marknadschefer att mer budget har fördelats mot skapande av videos. Varför? Data visar att du kan öka konverteringar på din landningssida med 80% genom att använda dig av videos (här kan du läsa mer om hur du faktiskt kommer igång). Fler och fler säljare har också börjat använda sig av videokommunikation för att fånga upp intresse och särskilja sig något från mängden och från det traditionella. Video kan hjälpa dig att berätta en historia på ett ibland mer effektivt sätt, och det hjälper till att skapa en historia om dig och ditt företag och det som ni representerar. Video är oerhört effektivt – vi förstår varför marknadschefer väljer att lägga mer budget på dessa typer av produktioner, och vi hoppas att 2019 kommer ge ännu mer rörligt material än vad vi i dagsläget kan se.

7. Konverteringsgraden är 6x högre när content marketing används (på rätt sätt)

Aberdeen har tagit fram en rapport som påvisar att organisationer som prioriterar content marketing i sin strategi för hemsidan, får 6x högre konverteringar än de som inte prioriterar det. Detta betyder då i princip: bra innehåll på hemsidan kommer med 6x större säkerhet att göra så att din trafik vill prata med dig.

8. 80% av beslutsförfattare läser hellre om ett företag i en artikel, än i direkt annonsering

Tell a story! Att köra ren annonsering kring ditt varumärke ger inte lika stor trovärdighet längre som det kanske kunde göra förr. Internet har gett oss oändligt mycket information, kunskap och möjligheter att själv leta rätt på den informationen som du söker. När du vill prata om dig själv och det du gör, är det alltså bättre att göra detta i form av smart bloggande eller andra typer av informationsartiklar som kan skapa värde för de frågeställningar som kunder kan tänkas ha. Bygg ihop ett case som påvisar hur duktig du är; prata om problemställningar som du kan lösa; filma en förklaring till en komplex produkt och påvisa hur den kan hjälpa till. Och så vidare. All typ av kommunikation som pratar runt ditt varumärke, men ändå lyfter fram det du gör, kommer att fånga upp intresset från de beslutsfattare som du vill ska läsa om det du gör.

9. 8 av 10 Millenials säger att de lämnar ett företag om de får för mycket annonsering ifrån dem

Tålamodet på dålig kommunikation försvinner – och har kanske egentligen aldrig infunnit sig hos den yngre generationen. Att bombardera din kundmassa med till exempel annonsering eller epost utskick – särskilt de som inte är relevanta – är inte längre en bra idé. Du måste lära känna dina kunder och målgrupper innan du ens sätter din strategi. Målgruppsanalyser och smarta system-lösningar kan hjälpa till med detta, för att sedan definiera hur, var och varför du ska kommunicera, och på vilket sätt. När du har analyserat färdigt kan du på så sätt sjösätta rätt strategi som hjälper dig att få in kunderna, istället för att skrämma iväg dem.

10. Inom B2B, så utför 77% av tillfrågade egen research, innan en säljare ens kontaktas

Hubspot har tagit fram rapporter och analyser och hittat denna magiska siffran. Om nu 77% av befolkningen gör sin egen research alldeles själv innan de ens kontaktar någon eller vill bli kontaktade av någon – vad gör du då för att ge dem denna informationen? Hur inspirerar du? Hur hjälper du till att utbilda?

Tips: Kom igång

Om du frågar oss här på Synlighet, så känns det som att det kanske inte behövs så mycket mer data för att påvisa hur fantastiskt bra en Inbound Marketing strategi är. All fakta och statistik visar en och samma sak: gör du det rätt, ja då blir det verkligen bra. Det du bör göra idag, är att sätta dig ner och se över den strategin som ni har och bestämma dig för hur du ska göra för att komma vidare in på ett nytt spår. Analysera, utvärdera och samarbeta – och då kan du äntligen börja optimera dina resultat – men du måste våga satsa. Satsa på att ha tålamod och resultaten kommer att komma, det kan vi lova dig. Allt du behöver göra är att finnas där för dina potentiella kunder när de söker efter information, du behöver en plan för att konvertera dem, och sedan en plan för att ta hand om dem tills de är redo att bli kund.

För det är faktiskt exakt så simpelt.

Du kanske vill fortsätta läsa om vårt favoritämne: Inbound? Här kommer lite annat urplock:

Marketing Automation: Fördelar, Nackdelar – och Sanningar

Fem Tips: Så lyckas du med din innehållsmarknadsföring