Innehållskalender för en strukturerad marknadskommunikation i sociala medier

Struktur och systematisering av marknadsarbetet är en av nyckelingredienserna för om du kommer lyckas få ut mest möjligt från din marknadsstrategi – och till sist hela verksamheten. Utan riktning eller struktur blir det svårt att utföra, följa upp och utvärdera marknadsinsatser och aktiviteter. Det blir också ett mycket stressigare klimat där man utnyttjar resurser felaktigt. Ofta handlar det om att börja på en plats och utvecklas med tiden, så att hela verksamheten genomsyras av tankesättet när processer förändras.

Ett enkelt sätt att strukturera sin kommunikation är att börja jobba med en innehållskalender. En innehållskalender låter marknadsteamet jobba mot målsättningar och fokuseras runt innehåll som ska underbygga de övergripande målen i verksamheten. Det handlar om att systematisera och tänka långsiktigt och följa strategin och underbygga affärsverksamhetens målsättningar och varumärket i alla kanaler.

Var i strategin ligger en innehållskalender?

En innehållskalender ligger underordnad marknadsplanen och kan och bör ofta följa delar av kampanjplanen. Den har också en viss del av varumärkesstrategin och kan även innehålla de överordnade delarna från marknadsstrategin. Innehållets inriktning avgörs av just marknadsstrategin och har då både rationella och emotionella delar beroende på varumärkets karaktär. För vissa företag är det mer rätt att fokusera på försäljning medan andra har ett större behov av varumärkesuppbyggnad. Målsättningen och innehållet avgörs av behovet, inriktningen och den överordnade strategin.

 

innehållskalender-i-hierarkin-av-organisatoriska-strategier-1-1024x588

En innehållskalenders främsta uppgift handlar om att strukturera och samordna arbete så att alla involverade vet vad som ska göras, när det ska vara färdigt och vad syftet är. På så sätt kan man planera långt i förväg och ligga steget före.

Viktiga punkter för innehållet i en innehållskalender:

Datum för publicering

Anger vilket datum publicering ska ske. Ibland räcker detta, men ibland vill man också ha med deadline för skapande av innehållet. Det beror på hur många som är involverade och vilka led-tider som finns och är ofta individuellt för organisationen. Börja med denna kolumn och känn efter.

Kanal

Ange vilken kanal som innehållet ska publiceras i. Beroende på vilken kanal det är så kommer också innehållet variera då olika målgrupper rör sig i olika kanaler.

Status

Aktuell status för själva publiceringen kan vara bra att ha för att filtrera bort sådant som redan skapats eller prioritera baserat på status. En status-kolumn gör översikten enklare att följa.

Skribent

Vem är ansvarig för att ta fram innehållet? Ange den skribent som ska utföra själva jobbet med att ta fram och skriva ett blogginlägg, en artikel, guide eller annat.

Rubrik

En titel är ett bra sätt att beskriva innehållet kortfattat och är också det som ska fånga målgruppens intresse. Det kan vara bra att synliggöra denna i något sammanhang.

Beskrivning

Beskriv tydligare själva innehållet så att du och andra personer som är involverade förstår vad det handlar om för att kunna genomföra en bra publicering.

Nyckelord

Om det handlar om innehåll till en blogg eller webbplats kan det vara bra att ta fram specifika nyckelord som är relevanta för innehållet och som bör vara med. Det kan ha betydelse för den organiska synligheten och relevansen för utvalda sökfrågor.

Målgrupp

Vem riktar sig innehållet mot och är innehållet skapat på ett sätt som målgruppen förväntas vilja ha det? Det är några, av många, saker att tänka på när du väljer målgrupp.

Målsättning

Vad är det du önskar uppnå med själva innehållet – oavsett om det är långsiktigt eller kortsiktigt så bör där finnas några konkreta, mätbara mål som kan utvärderas och jämföras med liknande innehåll. 

Call-To-Action

Ofta önskar vi att en användare ska genomföra något, en aktivitet, ett köp, en kontakt eller nedladdning. För att få användare att genomföra något så måste uppmana och tillrättalägga för att det är enkelt för användare att göra just det. Så ange din uppmaning i inlägget och se till att skapa förutsättningar så att det är enkelt att uppnå dessa.

Landningssida (Med UTM-tagg)

Ofta, men inte alltid, är det önskvärt att ha någon form av landningssida där användarna kan läsa mer, eller utföra olika konverteringsaktiviteter. Om du har en landningssida så bör den anges här med en så kallad UTM-tagg. 

Ladda ner Synlighets mall för innehållskalender här.

Du kanske också gillar dessa inlägg

Guide: Så överlever dina inlägg på Facebook |...

Du har nog hört talas om att Facebook rullar ut nya uppdateringar i sin algoritm som...

5 digitala fokusområden inom marknadsföring...

2019 har varit ett fantastiskt år inom utvecklingen av digital marknadsföring där en...

Implementera strukturerad data för att sticka...

När din målgrupp googlar har du knappt en sekund för att fånga målgruppens...