Nyckeln till att lyckas med marknads- och försäljningsaktiviteter på distans

Nyckeln till att lyckas med marknads- och försäljningsaktiviteter på distans

Vi är många som de senaste veckan har tvingats ändra våra beteenden, både privat och i affärslivet. Ett av de kanske dramatiska förändringarna för många handlar om effekten av att tvingats jobba hemifrån. Många är vana att jobba kortare perioder på distans, men nu handlar det om att hela verksamheter måste styra om och jobba hemifrån. 

Eftersom de fysiska mötena och interaktionerna har så stor betydelse för marknadsföring och försäljning så innebär det ändrade beteendemönstret stora förändringar i arbetssätt. Som byrå är vi vana vid distansarbete och jobba tillsammans i team för att uppnå målsättningar för klienter. Vi är vana vid att interagera med uppdragsgivare, kollegor och samarbetspartner i den digitala världen för att uppnå leveranser, hålla deadlines och skapa värde för våra kunder. Därför har vi också en viss erfarenhet och kunskap om hur din verksamhet kan lyckas med det digitala marknadsförings- och försäljningsarbetet.

Nedan kommer några essentiella element som krävs för att jobba effektivt på distans

Strukturera arbetet

En av de absolut viktigaste nycklarna till att lyckas med distansjobb, oavsett vilken bransch du jobbar med, handlar om att ha ett strukturerat arbetssätt. Att redan ha invanda rutiner, arbetssätt, metoder för hur du genomför ditt jobb kommer göra vardagen betydligt mycket mer effektiv och hanterbar. Konsekvensen av att inte ha ett strukturerat arbetssätt blir att du ofta sitter fast i inkorgen och slutar arbetsdagen med insikten att du kanske inte gjort särskilt mycket produktivt. 

I Synlighet jobbar vi efter processer och en metodik inom varje arbetsområde för att kunna leverera samma kvalitet inom varje område gång-efter-gång. Har du inte detta på plats i er verksamhet idag? Då är detta ett ypperligt tillfälle att påbörja detta arbete!

Möten med tydliga agendor

Ska du ha möten med kollegor för att fatta affärsbeslut eller driva projekt? Om det är någon gång det är viktigt att vara tydlig med agendan så är det om du har distansmöten. Strukturera en bra agenda med tydligt innehåll och förberedd mötet för att kunna vara effektiv. Ha målsättningar med mötet, inkludera diskussionspunkter och beslutspunkter. I telefon eller digitala videomöten så minskar våra möjligheter för interaktion och tekniken kan ofta strula. Då är det skönt för alla deltagare att kunna ha en tydlig agenda att hålla sig till.

Skriv alltid mötereferat under mötet och var tydlig vilken roll som är ansvarig för att skriva referatet. Referatet ska ha ett strukturerat format och skickas ut till mötedeltagarna efter mötet.  Den viktigaste punkten i ett mötereferat handlar om att ha beslutspunkter och uppgifter med angivna ägare. Detta används sedan för uppföljning i senare möten och gör att ni kan jobba effektivt framåt i marknads- och försäljningsarbetet. 

Ha möten – trots att det kan vara krångligt med tekniken

Det är viktigt att ha möten även om det kan verka jobbigt och tekniken kan krångla. Utan möten så stannar verksamheter upp då allt måste koordineras och genomföras. Därför är det bättre att “bita i det sura äpplet” och anpassa dig efter att detta blir en realitet i en längre period och utmana dig själv, tekniken och arbetssättet på distans. Om inte tekniken fungerar med video kan ett bra alternativ vara att skicka ut presentationen och agendan på mejl och sedan diskutera direkt genom telefonmöte vilket oftast brukar fungera felfritt. 

Korrekt rapporteringsstöd mot beslutsfattare

När det gäller distansarbete blir det viktigare att vara tydlig mot din kollegor, chefer, kunder, underleverantörer och samarbetspartners att ta fram rapporteringsunderlag. Rätt KPIer gör att ni jobbar fokuserat inom verksamheten, i teamet och som individ. Genom att ha detta tydligt utstakat får verksamheten rätt fokus och kan gemensamt jobba för att nå rätt målsättningar. Ta också fram en tydlig frekvens för uppföljning och rapportering så att det finns ett kontinuerlig uppföljning och fokus hela tiden.

Rätt systemstöd inom kommunikation och samarbete

Att ha ett bra systemstöd är avgörande för att kunna jobba bra och samarbeta på distans. Jobbar du inom marknadsföring och försäljning behöver ni ett bra CRM-system som låter medarbetare inom försäljning och marknad jobba integrerat. Det behövs en bra molnlösning för dokumenthantering, en möjlighet för samarbete i molnet runt projekt, systemstöd för videomöte alternativt välja telefonmöten, ett systemstöd för snabbmeddelanden och CRM-stöd för integrerad marknadsföring- och försäljning

I Synlighet jobbar vi med HubSpot för vårt CRM, försäljning- och marknadsaktiviteter tillsammans med metod och dokumentstöd för att kunna vara effektiva även på distans. 

Jobba systematiskt – undvik ad-hoc

Har du fått allt ovanstående på plats kommer du inte behöva oroa dig för att börja jobba ad-hoc. Genom strukturerat arbete med en tydlig plan, rätt systemstöd som exempelvis Hubspot CRM, bra möten med tydliga agendor och referat så har ni kommit en lång bit på vägen att kunna jobba effektivt på distans. Kommer du på dig själv med att ta tag i första bästa mejl i inkorgen? Stäng då ner mejlen och börja i första änden med att bygga en struktur. Långsiktighet skapar hållbart värde som kommer få er verksamhet att växa.

Behöver du tips eller råd för att börja jobba effektivt runt digital marknadsföring och försäljning? Ring oss 040 64 39 066 eller boka ett video-möte med oss och ska vi hjälpa er att komma igång!