Ordlista inom digital marknadsföring

Kod som betyder att sidan har flyttats permanent. Koden pekar all trafik inklusive spindlar och vanliga besökare vidare till den korrekta landningssidan. Används ofta om man till exempel uppdaterar sin webbplats och URLer så att användarna ska hitta motsvarande sida men på en ny URL.

Läs mer

En 302 redirect är en temporär hänvisning till användare och sökmotorer till en specifik sida för en begränsad tidsperiod tills 302 redirect är borttagen. Typiska exempel när man använder en 302 redirect är när man genomför underhåll på webbplatsen, för A/B-testning eller för förbättring av webbplatsen. Genom en 302 kan man skicka användaren och sökmotorerna […]

Läs mer

404 Error betyder ”File not found” och innebär att sidan som användaren försöker nå inte finns längre. Används för att kommunicera att sidan tagits bort av någon anledning. Det är bra att designa sin egen 404-sida för att förklara för användarna vad som har hänt med sidan som eftersöktes.

Läs mer

A/B-testning är en metod för att testa ut en webbplats med olika utseende eller funktioner för att hitta den bästa metoden för användaren. Det kan genomföras i förbindelse med konverteringsoptimering eller för ökad användbarhet. Ett enkelt A/B-test kan vara att byta ut en bild eller knapp på webbplatsen för att se vilken version som presterar […]

Läs mer

Abandonment rate förklarar hur många som lämnar en sida och räknas ut genom att ta antallet som lämnar sidan delat på totala antall besök på sidan multiplicerat med 100. Då får du %-antallet som lämnade sidan också kallat ”Abandonment rate”. Uträkning: Antall besök på sida: 1480, Antall som lämnat sidan: 650 650/1480*100 = 44% abandonment […]

Läs mer

Above the fold är ett begrepp för att förklara vilka element på en webbplats som placerar sig ovanför den synliga delen av en webbplats. I traditionell teori så har det ofta räknats som sämre att placera innehåll eller annonser below the fold.

Läs mer

En Ad blocker är ett program i till exempel en webbläsare som blockerar annonser för en användare. Ad blockers började användas för att användare önskade att slippa se annonser och långsamt laddande sidor. Ad blockers är ett stort problem för annonsörer och medieägare eftersom man inte når den önskade målgruppen och medieägare inte får betalt […]

Läs mer

Affiliate marketing är en typ av performance marketing där ett företag betalar ut en ersättning baserat på ett överenskommet resultat som verksamheten strävar efter. Det kan handla om alltifrån att generera besökare (Betala per klick), annonsvisningar (betalning per visad annons) eller mer vanligt med ersättning för leads och försäljning (Conversions). En affiliate får betalt för […]

Läs mer

En algoritm är en matematisk uträkning som sökmotorer använder för att avgöra placeringen av en webbsida i sökresultatet. Varje sökmotor har sin egen unika algoritm som värderar webbplatser utifrån olika kritierier. Algoritmer uppdateras kontinuerligt för att hela tiden följa med i utvecklingen och kunna leverera den mest relevanta sökresultatet utifrån den givna sökfrågan.

Läs mer

En ankartext är den del av en länk som beskriver själva länken och visas för användaren. Det är viktigt att ankartexten är beskrivande för vad användaren kan förvänta sig när användaren klickar på länken.

Läs mer

Attribuering är ett begrepp som används för att benämna olika kanaler och källors påverkan på en specifik konverteringsåtgärd. När man pratar om attribuering så pratar man om hur olika kanaler har hjälpt till att uppnå ett mål. Attribuering används för att kunna fördela värdet av en konvertering till olika marknadskanaler som påverkat användaren att genomföra […]

Läs mer

Banner blindness är ett begrepp som syftar på när användare blir så vana vid annonser att de automatiskt filtrerar bort annonserna ur sitt synfält och därför inte uppfattar annonserna.

Läs mer

Bounce rate syftar till den procentandel av användare som lämnar en sida utan att gå vidare till en annan sida av webbplatsen. En låg bounce rate är ofta positivt. En hög bounce rate kan innebära att sidan inte är vad användaren förväntade sig, men det kan också betyda att användaren fick svaret på sin fråga […]

Läs mer

En brand lift undersökning har till uppgift att undersöka hur en målgrupp har påverkats av en kampanj när det kommer till själva varumärket. I denna mätning mäter man de mjuka värdena som top of mind, hur man kommer ihåg kampanjen eller varumärket, om man kommer ihåg vad som kommunicerades. Detta görs för att utvärdera de […]

Läs mer

Browser targeting är en metod för att målinrikta annonser mot specifika webbläsare. Det kan användas om man har en produkt eller tjänst som inte fungerar på en specifik webbläsare eller när man vill nå en målgrupp som använder en specifik webbläsare.

Läs mer

Canonical berättar för sökmotorerna vilken sida som är originalet och vilken sida som är en kopia. Canonical kan användas för att indikera vilken sida på ens egna webbplats som sökmotorn ska visa och vilken som ska uteslutas. Ibland kan det finnas interna kopior på en webbplats, av olika anledningar, och då kan det vara bra […]

Läs mer

Cloaking används inom sökmotoroptimering för att visa upp en typ av innehåll för användarna och en annan typ av innehåll för sökmotorerna. Cloaking strider mot sökmotorernas riktlinjer och kan leda till att man utesluts ur Googles index.

Läs mer

Content Marketing används för att genom innehåll marknadsföra sitt varumärke, produkt eller tjänster. Det kan vara allitfrån att bygga innehåll som hjälper, underhåller eller inspirerar användaren tätt knuten mot de produkter, tjänster eller värden man önskar bygga upp.

Läs mer

Cost per acquisition är ett KPI som mäter den aggregerade kostnaden för att få en ny betalade kund under till exempel en kampanj. Genom att veta vad din CPA kan du tillsammans med KPIer som AVO (Average order value) och CLV (Customer Lifetime Value) styra din CPA-nivå för att nå lönsamhet. Uträkningen för CPA är […]

Läs mer

CPC står för Cost Per Click (Kostnad per klick) och innebär att du betalar för varje gång en användare klickar på din annonser. Detta är en typisk betalningsmodell för annonsering i sökmotorerer och display-annonser.

Läs mer

CPL står för Cost per lead och är en mätenhet som mäter kostnaden för leads. Används som regel i annonskampanjer där man sätter ett CPL-mål och bara betalar utifrån antalet leads som genereras i en annonskampanj.

Läs mer

CPM (cost per thousand impressions) är ett mätvärde som mäter kostnaden per tusen visningar. Om du som annonsör betalar enligt en prismodell som går på CPM betalar du X-kronor per tusen visningar. Mätvärdet kan användas för att utvärdera hur mycket exponering av varumärket eller annonsen man får för investerade marknadsföringsmedel. CPM är ett vanligt sätt […]

Läs mer

CPV står för Cost per view och används i förhållande till visningar av video-annonser på till exempel Youtube och Facebook. Genom att mäta CPV kan du få en bild över hur mycket du betalar per visning av din video och kan på så sätt styra hur mycket du önskar att betala för att någon i […]

Läs mer

Crawler eller spindel är en sökrobot som används av sökmotorer för att indexera och upptäcka innehåll. Spindlar navigerar genom länkar på webbplatser och tar ställning till webbplatsens innehåll utifrån en mängd parametrar. Google och Bing använder spindlar och crawlers för att hämta in innehåll och lagra i sina databaser som sedan respektive sökmotor använder för […]

Läs mer

CRO står för Conversion Rate Optimization (Konverteringsoptimering) och innebär att man optimerar hela eller delar av kundresan för att optimera för en önskad handling av användaren. Det kan handla om alltifrån att optimera och förbättra en annonskampanj till att ändra hela landningssidor och design eller delar av design för att öka antallet önskade handlingar.

Läs mer

CTA står för Call to action och används inom marknadsföring för att beskriva design eller uppmaningar till användare om att genomföra en önskad handling.

Läs mer

Klickfrekvensen (CTR eller Click-through rate) är antallet gånger en användare har klickat på en annons eller länk dividerat med antallet gånger länken eller annonsen har visats. Det används för att mäta hur användare svarar på marknadsaktiviteter och om budskapet och kommunikationen attraherarar målgruppen. CTR kan vara ett bra KPI i vissa sammanhang och en indikation […]

Läs mer

Display ads eller Display-annonsering handlar om annonsering på olika hemsidor med olika format. Det kan vara alltifrån video, ljud till bilder och länk-annonser. Display-annonsering kan användas i alltifrån re-marketing till varumärkesbyggande aktiviteter. Ett av de största nätverken för display-annonsering är GDN (Google Display Network) som inkluderar miljontals hemsidor.

Läs mer

Employer branding innebär hur organisationer och företag skapar en bild av sig själva som arbetsgivare både av nuvarande och tidigare anställda. Det har blivit allt viktigare för företag att kunna marknadsföra företaget och de som jobbar inom företaget för att attrahera talanger. Här handlar det precis som i traditionell marknadsföring av konsumentvarumärken att attrahera och […]

Läs mer

Facebook Business Manager är något som alla företag bör använda för att effektivisera sin närvaro på Facebook. Facebook Business Manager hjälper företag att organisera och hantera Facebook-sidor och annonseringskonton utan att vara knuten till ett personligt konto. Verktyget är gratis och tillhandahålls av Facebook för att låta företag och byråer hantera sina egna eller andras […]

Läs mer

Google Adsense är en Pay-Per-Click annonsplattform som används av publicister för att tjäna pengar på sina webbplatser. Man kan säga att detta är en del av det annonsnätverk som dina display-annonser kommer synas på när du annonserar genom Google AdWords.

Läs mer

Google AdWords är en Pay-Per-Click annonsplattform riktat mot annonsörer som vill nå ut till nya kunder genom annonsering i olika medier och format. Det mest populära är annonsering på sökmotorn Google.

Läs mer

Google Display Network är Googles egna annonsnätverk där du som annonsör kan nå dina målgrupper på flera miljoner webbplatser i olika format.

Läs mer

Google Penalty kallas det straff som en webbplats kan få om man har brutit mot någon av Googles riktlinjer för webbplatser. Om din webbplats har drabbats av ett Google Penalty krävs ofta en noggrann undersökning av webbplatsen för att åtgärda problemen och sedan ansöka om en så kallad reinclusion request för återindexering.

Läs mer

Google search console är Googles verktyg för webbansvariga där man kan genomföra en mängd olika inställningar som har påverkan på webbplatsen. Google Search Console övervakar också webbplatsen för att upptäcka eventuella fel och brister samt komma med förbättringsförslag som kan öka synligheten av din webbplats. Läs mer om Google Search Console.

Läs mer

En Heatmap används ofta i användartestning för att se på vilka områden av webbplatsen som är mest aktiva och därmed har störst betydelse för användarna.

Läs mer

En Iframe är en HTML-kod som infogar en webbplats i ett eget fönster för att visa innehåll från en extern webbplats.

Läs mer

En impression eller visning är ett mätvärde som används normalt inom annonsering för att visa ur många gånger en annons har blivit visad. Många gånger delas det in i unika visningar (Unique impressions) eller impressions. Antallet impressions säger något om hur mycket exponering du har fått av din annons.

Läs mer

Inbound marketing handlar om att attrahera användare och kunder genom att erbjuda relevant innehåll som skapar värde för användaren. Inbound marketing handlar om att istället för att pusha ut sina produkter, försöker man attrahera användare och kunder genom att erbjuda kunskapsrikt innehåll som ska leda till prospekt. Kanaler som används vid en inbound marketing strategi […]

Läs mer

En inkommande länk innebär att en extern webbplats länkar till din webbplats. En inkommande länk som kommer från en relaterad webbplats har en positiv inverkan på din webbplats Synlighet i sökresultatet.

Läs mer

Keyword stuffing är en gammal metod för att uppnå fördelar i sökmotorresultatet genom att placera irrelevanta nyckelord på en webbplats. Till exempel genom att ange nyckelord i meta-taggar eller på själva webbplatsen. Metoden strider mot Googles riktlinjer och en webbplats som använder Keyword stuffing riskerar att uteslutas från Googles index.

Läs mer

Konverteringsfrekvens eller konverteringsgrad är procent-andelen på en webbplats som utför en önskad handling. Konverteringsgraden räknas ut genom att ta antallet konverteringar delat på antallet i målgruppen (ofta totala besök) gånger 100. Exempel: Antall besök: 4800, antall konverteringar: 122. Uträkning: 122/4800*100. Konverteringsgrad blir: 2,5%

Läs mer

Konverteringskostnaden är den kostnad man betalar för att få en konvertering. Ofta har detta räknats ut genom att basera sig på det sista klicket i en försäljningstratt. Den reella kostnaden innefattar all marknadsföring eftersom det är helheten som påverkar det slutgiltiga beslutet av en användare att köpa, ta kontakt eller på annat sätt konvetera på […]

Läs mer

En landningssida är den sida som en användare kommer till när denne har klickat på en annons. Landningssidor utvecklas ofta med bakgrund av syftet med kampanjen för att optimera kundresan och göra det så enkelt som möjligt för användaren att genomföra en önskad handling.

Läs mer

Länkbete är innehåll på din webbplats som attraherar länkar från andra webbplatser. Kort och gott kan man säga att länkbete är innehåll på en webbplats som är av stort värde för en mängd användare och som därför väljer att länka till ditt innehåll utan uppmaning från webbplatsägaren.

Läs mer

Ett lead är ofta definierat som en potentiell kund eller intressent för de produkter eller tjänster som du erbjuder. Det finns olika nivåer på ett lead i olika sammanhang. Vanligt förekommande definitioner är ”kvalificerat lead” och ”okvalificerat lead”

Läs mer

Long tail är ett uttryck som grundlades av författaren Chris Anderson och betyder att produkter och tjänster med låg efterfrågan kan gemensamt utgöra en stor marknadsandel så länge som utbudet är tillräckligt stort. Fördelarna med att fokusera på ”the long tail” innebär bland annat mindre konkurrens och med internet framtåg också att man som ehandlare […]

Läs mer

En Lookalike audience är en målgrupp som liknar en annan. Det är vanligt att man tar data och sätter samman för att hitta mönster som liknar en annan målgrupp. Det används för att nå målgrupper som har hög sannolikhet att köpa ett företags produkter eller tjänster eller för att hitta målgrupper som spenderar mer än […]

Läs mer

Marketing automation handlar om precis som det låter, att automatisera marknadsföringen med hjälp av genom teknik automatisera olika flöden. För att lyckas genomföra en bra marknadsautomatisering måste man först och främst identifiera marknadsprocesser och aktiviteter som genomförs av prospekt eller kunder. Genom dessa kan man sedan aktivera olika aktiviteter. Ett exempel på marknadsautoamtisering är att […]

Läs mer

En meta-beskrivning är en beskrivning av en sida på en webbplats och är den beskrivning som sökmotorerna ofta använder när de visar din webbplats i sökresultatetet vid en sökfråga. Sökmotorn bestämmer själv om den väljer att visa meta-beskrivningen eller använder en annan text från webbplatsen beroende på relevansen från sökfrågan.

Läs mer

Meta-nyckelord är de nyckelord som tidigare användes av sökmotorerer för att kategorisera vad en webbsida handlade om. Betydelsen av meta nyckelord har minskat och många hävdar att det inte har någon betydelse alls.

Läs mer

Meta-tagg är en kodlinje som beskriver data eller information för ett datasystem som till exempel en webbspindel. Vanliga meta-taggar på en webbplats är ”description” och ”keywords”.

Läs mer

Native marketing eller annonsering handlar om att matcha själva annonsen mot innehållet som finns på en specifik plattform. Native marketing används som begrepp oftast för att benämna det som sker i digitala kanaler, men kan också användas i traditionell media. Ett tydligt exempel på native marketing är artiklar som finns i nyhets- och dagstidningar där […]

Läs mer

Negativt nyckelord betyder ett nyckelord som du inte finner relevant för till exempel en kampanj du kör. Genom att använda negativa nyckelord kan du exkludera sökningar som är relaterade till nyckelordet. Negativa nyckelord gör så att du får en bättre målinriktning, högre relevans och bättre ROMI.

Läs mer

Nofollow är ett attribut som kan användas för länkar där man inte önskar att sökmotorer ska följa länken.

Läs mer

Omnichannel, eller omnikanal på svenska, handlar om att integrera kundupplevelsen över flera olika kanaler så som fysiska butiker och företagets webbplats för att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt. Med ett omnichannel-tankesätt ska den interaktion som en kund eller användare gör i de fysiska butikerna också kunna forma och förbättra upplevelsen i onlinekanaler och […]

Läs mer

Organiskt sök är det sökresultat som inte är det betalda sökresultatet på sökmotorer som Google, Bing och Yahoo. Det organiska söket visas baserat på relevansen mellan sökfrågan och webbplatsen som visas. Det går inte att betala för att placera sig högre i det organiska söket men det går att sökmotoroptimera hemsidan så att den har […]

Läs mer

PageRank (Förkortas PR) är en algoritm som Google använder för att räkna ut hur viktig en webbplats är. Det finns X-antall faktorer som spelar in på en webbplats totala PageRank där antallet inlänkar från externa webbplatser är en av de tyngsta.

Läs mer

PPC står för Pay-Per-Click och är en annonsmetod där annonsören bara betalar för klicket som en annons generarar. PPC-annonsering erbjuds av flera plattformar däribland Facebook, Google och Bing.

Läs mer

En re-targeting-lista är en lista över en målgrupp som har utfört en speciell aktivitet/beteende eller uppfyller ett kriterium för att få annonser riktade mot sig. En retargeting-lista kan till exempel basera sig på användare som har besökt en specifik landningssida. Baserat på denna listan riktar man sedan annonser utifrån definierade kriterier.

Läs mer

En Reconsideration request är en förfrågan till Google om att bli återindexerad i Googles index där automatiska eller manuella processer används för att gå igenom din hemsida för att säkerhetsställa att alla man vidtagit åtgärder som följer Googles riktlinjer. Om du tror att din hemsida har blivit nedprioriterad på grund av att den bryter mot […]

Läs mer

En responsiv annons är en annons som anpassar sig oavsett vilken skärmstorlek som används av användaren. Fördelen med responsiva annonser är att man bara behöver en annonskod för annonsen och sedan sköts annonsen anpassning till mobilformat eller desktop-format helt automatiskt.

Läs mer

ROI står för Return on investment och innebär i marknadsföringssammanhang – hur mycket du får tillbaka på din marknadsinvestering. En enkel uträkning av ROI genomförs genom att ta försäljningsökningen minus marknadsföringskostnaderna och delar det sedan på marknadsföringskostnaderna. Om din försäljning har ökat med 15000 kronor och marknadsföringskampanjen kostade 1500 kronor kommer du få en return […]

Läs mer

ROMI står för Return of Marketing Investment och syftar till att beräkna vilken effekt som marknadsföringen har på omsättningen i en verksamhet. Enkelt förklarat så ser man genom ROMI på omsättningsökningar mot investeringar i marknadsföring för att kalkylera return on marketing investment, det vill säga om en marknadsföringskampanj generarar ett positivt flöde.

Läs mer

Sales automation handlar om att automatisera stora delar av försäljningstrakten genom olika typer av aktiviteter som används för att behandla till exempel ett prospekt eller lead. Ett exempel på försäljningsautomatisering handlar om att trigga aktiviteter som till exempel kommunikation baserat på vad ett lead gör för något på en hemsida eller applikation. Beroende på var […]

Läs mer

SEO

SEO står för sökmotoroptimering och är ett område som omfattar de tekniker och handlingar som kan genomföras för att få en bättre ranking i sökmotorernas sökresultatat på en given sökfråga från en användare.

Läs mer

SERP står för Search Engine Results Page och är resultatsidan för en sökmotor som visas när en användare genomför en sökning. Det är alltså resultatet som en användare får på en given sökfråga i en sökmotor. SERP benämns som oftast i samband med Google eller Bing men kan också finnas på en enskild webbplats. SERP […]

Läs mer

En sidkart är en översikt över alla URLer som finns tillgängliga på en webbplats. Den kan finnas i flera olika format och för olika målgrupper. En sidkarta kan skapas för sökmotorer för att enklare och snabbare indexering men också för människor för att få en bättre översikt över webbplatsen.

Läs mer

En spårningskod är en liten kod som erbjuds av analysprogram som Google Analytics för att spåra användare och deras beteende på en webbplats. Spårningskoder består oftast av en liten javascript-kod som klistras in i webbplatsens källkod. När användaren kommer till webbplatsen läggs en cookie i användarens webbläsare som sedan tillåter spårningsprogrammet att plocka upp information […]

Läs mer

En tillbakalänk är en webbplats som länkar tillbaka till en sida eller undersida på din webbplats. Tillbakalänkar från relevanta webbplatser är av stort värde för din webbplats ranking i sökmotorerna.

Läs mer

Titel-tagg är den tagg på en webbsida som definierar sidans titel och det är också den som dyker upp i sökmotorernas sökresultat när en användare genomför en sökfråga. Det är viktigt att titeln är relevant för sidans innehåll och är utformad på ett sätt som gör att användare vill klicka på titel för att få […]

Läs mer

En utgående länk är en länk från din webbplats till en extern webbplats. Utgående länkar kan hjälpa användaren att hitta relaterad information till de du erbjuder och upplevs ofta som positivt för användaren.

Läs mer

White hat SEO (Sökmotoroptimering) innebär att man använder tillåtna tekniker för att uppnå förbättrade resultat i sökmotorernas sökresultat. Det innebär också att man följer sökmotorernas riktningslinjer och bästa praxis för hur webbplatser ska vara utformade.

Läs mer

Detta är ett strukturerat sitemap-format som inte är uppbyggt för användarna, men som berättar för sökmotorerna om alla webbsidor på din webbplats, hur viktiga sidorna är i förhållande till varandra (hierarki) och hur ofta de blir uppdaterade. En XML sitemap kan uppdateras dynamiskt eller manuellt. Det finns ett antal tjänster för automatisk XML sitemap generering

Läs mer