Ordlista inom digital marknadsföring

Kod som betyder att sidan har flyttats permanent. Koden pekar all trafik inklusive spindlar och vanliga besökare vidare till den korrekta landningssidan. Används ofta om man till exempel uppdaterar sin webbplats och URLer så att användarna ska hitta motsvarande sida men på en ny URL.

Läs mer

En 302 redirect är en temporär hänvisning till användare och sökmotorer till en specifik sida för en begränsad tidsperiod tills 302 redirect är borttagen. Typiska exempel när man använder en 302 redirect är när man genomför underhåll på webbplatsen, för A/B-testning eller för förbättring av webbplatsen. Genom en 302 kan man skicka användaren och sökmotorerna […]

Läs mer

404 Error betyder ”File not found” och innebär att sidan som användaren försöker nå inte finns längre. Används för att kommunicera att sidan tagits bort av någon anledning. Det är bra att designa sin egen 404-sida för att förklara för användarna vad som har hänt med sidan som eftersöktes.

Läs mer

A/B-testning är en metod för att testa ut en webbplats med olika utseende eller funktioner för att hitta den bästa metoden för användaren. Det kan genomföras i förbindelse med konverteringsoptimering eller för ökad användbarhet. Ett enkelt A/B-test kan vara att byta ut en bild eller knapp på webbplatsen för att se vilken version som presterar […]

Läs mer

Abandonment rate förklarar hur många som lämnar en sida och räknas ut genom att ta antallet som lämnar sidan delat på totala antall besök på sidan multiplicerat med 100. Då får du %-antallet som lämnade sidan också kallat ”Abandonment rate”. Uträkning: Antall besök på sida: 1480, Antall som lämnat sidan: 650 650/1480*100 = 44% abandonment […]

Läs mer

Above the fold är ett begrepp för att förklara vilka element på en webbplats som placerar sig ovanför den synliga delen av en webbplats. I traditionell teori så har det ofta räknats som sämre att placera innehåll eller annonser below the fold.

Läs mer

Account Based Marketing är en marknadsföringsmetodik som handlar om att istället för att rikta in sig på breda målgrupper så ska man vara mer specifikt och rikta in sig på företag. Det handlar om att vara extremt specifik i sin kommunikation mot specifika företag för att få dessa att fatta intresse och accelerera försäljningsprocessen. Account […]

Läs mer

En Account manager är en roll som ansvarar för försäljning och att bygga långsiktiga relation mot specifika kunder.

Läs mer

En Ad blocker är ett program i till exempel en webbläsare som blockerar annonser för en användare. Ad blockers började användas för att användare önskade att slippa se annonser och långsamt laddande sidor. Ad blockers är ett stort problem för annonsörer och medieägare eftersom man inte når den önskade målgruppen och medieägare inte får betalt […]

Läs mer

En Ad blocking är ett datorprogram som kan filtrera bort oönskad reklam.

Läs mer

Ad engagement defineras som ett spektrum av konsumentreklamaktiviteter och upplevelser – fysiska, kognitiva och emotionella – som kommer att ha en bra inverkan på ett varumärke.

Läs mer

Ad exchange är en teknikplattform som förenklar köp och försäljning av medieannonslager från flera annonsnätverk. Det är genom budgivning som priserna för lagret bestäms.

Läs mer

Ad fraud innefattar metoder som missvisar exempelvis antalet visningar eller klick som annonseringen får. Jämför Click Fraud.

Läs mer

Ad frequency capping är en term inom reklam som betyder att begränsa antalet gånger en viss annons på en webbplats visas för en specifik besökare. Alla webbplatser som visar annonser från samma annonsnätverk tillämpar denna begränsning.

Läs mer

AD inventory är den yta, eller de platser, det finns möjlighet att annonsera på över exempelvis ett digital reklam nätverk.

Läs mer

Ett annonsnätverk är en teknologiplattform som från annonsörer förmedlar digitala annonser avsedda för internetreklam till webbplatsägare.

Läs mer

Ad ops avser programvarusystem och arbetsflödesprocesser som stödjer försäljning och leverans av onlineannonsering. Det används för att sälja, mata in, visa, rikta och rapportera om hur online-annonser presterar.

Läs mer

Ad rank innebär annonsrankning, där Google rankar annonser utefter relevans i det kunden söker efter.

Läs mer

Ad sequencing innebär att man visar en serie av videos för sitt varumärke för att förstärka ett meddelande eller skapa ett förenande tema.

Läs mer

En Ad server är en plattform och teknik som bestämmer vilka annonser som ska placeras var.

Läs mer

Ad tag är en placeringstagg bestående av en bit HTML eller Javascript som implementeras på webbsidan för att få en annons från annonsservern.

Läs mer

Ad tech, som på svenska betyder som reklamteknik innebär i stort sett olika typer av analyser och digitala verktyg som används i samband med reklam, för att rikta reklamen till individer och specifika målgrupper.

Läs mer

Add-to-carte-rate är procentandelen besökare som lägger minst ett objekt i kundvagnen under en session.

Läs mer

Affiliate marketing är en typ av performance marketing där ett företag betalar ut en ersättning baserat på ett överenskommet resultat som verksamheten strävar efter. Det kan handla om alltifrån att generera besökare (Betala per klick), annonsvisningar (betalning per visad annons) eller mer vanligt med ersättning för leads och försäljning (Conversions). En affiliate får betalt för […]

Läs mer

Ägd media är de hemsidor eller kanaler som ditt företag själva är ägare till och har kontroll över. Nyhetsbrev är en typ av Ägd Media där företaget själv äger listorna och utskicket och bestämmer själv över distributionen och mottagarna.

Läs mer

AIDA som står för ”Awareness, Intrest, Desire, Action” är en term inom reklambranschen och som defineras som fem sätt att aktivera kunden på.

Läs mer

En algoritm är en matematisk uträkning som sökmotorer använder för att avgöra placeringen av en webbsida i sökresultatet. Varje sökmotor har sin egen unika algoritm som värderar webbplatser utifrån olika kritierier. Algoritmer uppdateras kontinuerligt för att hela tiden följa med i utvecklingen och kunna leverera den mest relevanta sökresultatet utifrån den givna sökfrågan.

Läs mer

Alt text är en alternativ text som beskriver attributets tillhörande element. Om bilden i sig inte ger den information som krävs så ska denna alt-text hjälpa till med detta.

Läs mer

En ankartext är den del av en länk som beskriver själva länken och visas för användaren. Det är viktigt att ankartexten är beskrivande för vad användaren kan förvänta sig när användaren klickar på länken.

Läs mer

API är ett sätt för hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara det är alltså ett gränssnitt som utvecklare kan programmera mot.

Läs mer

Attribuering är ett begrepp som används för att benämna olika kanaler och källors påverkan på en specifik konverteringsåtgärd. När man pratar om attribuering så pratar man om hur olika kanaler har hjälpt till att uppnå ett mål. Attribuering används för att kunna fördela värdet av en konvertering till olika marknadskanaler som påverkat användaren att genomföra […]

Läs mer

Automated landing page en sida som besökare landar på där de kan ange kontaktuppgifter, för att sedan få exempelvis bli satta i automatiska workflows och få vidare utskick.

Läs mer

AOV (Average order value) är inom e-handeln ett mätverktyg som mäter den genomsnittliga summan av varje order som läggs av en handlare under en bestämd tidsperiod.

Läs mer

Backup ad är en annons som kan sättas upp på en hemsida, och ha som säkerhet ifall Google inte har någon annons att förse hemsidan med.

Läs mer

Banner blindness är ett begrepp som syftar på när användare blir så vana vid annonser att de automatiskt filtrerar bort annonserna ur sitt synfält och därför inte uppfattar annonserna.

Läs mer

Betald media är som namnet antyder media där du betalt för att synas inom. Det kan vara i form av annonsering för att hamna högre upp i sökresultaten på Google, i flödet på Sociala medier, eller synas via annonsplatser på webbsidor.

Läs mer

Bing ads, eller Microsoft Advertising, är Microsofts motsvarighet till Google Ads och kan vara ett bra komplement för din annonsering för att nå en större målgrupp.

Läs mer

Black hat SEO kan defineras som en teknik man använder för optimering av sökmotorer i syfte att få en högre ranking på ett oetiskt sätt.

Läs mer

Bot

En Bot eller Web Crawler är en automatiserad mjukvara som söker och indexerar webben. Som exempel kan den upptäcka nya eller uppdaterade hemsidor.

Läs mer

Bounce rate syftar till den procentandel av användare som lämnar en sida utan att gå vidare till en annan sida av webbplatsen. En låg bounce rate är ofta positivt. En hög bounce rate kan innebära att sidan inte är vad användaren förväntade sig, men det kan också betyda att användaren fick svaret på sin fråga […]

Läs mer

En brand lift undersökning har till uppgift att undersöka hur en målgrupp har påverkats av en kampanj när det kommer till själva varumärket. I denna mätning mäter man de mjuka värdena som top of mind, hur man kommer ihåg kampanjen eller varumärket, om man kommer ihåg vad som kommunicerades. Detta görs för att utvärdera de […]

Läs mer

Branding är det som kännetecknar ett företag eller produkt. Det kan vara ett specifikt namn eller uttryck, såväl som något grafiskt.

Läs mer

Browser targeting är en metod för att målinrikta annonser mot specifika webbläsare. Det kan användas om man har en produkt eller tjänst som inte fungerar på en specifik webbläsare eller när man vill nå en målgrupp som använder en specifik webbläsare.

Läs mer

Kampanj defineras som en tidsbegränsad period då man driver en viss verksamhet mot ett uppsatt mål.

Läs mer

Canonical berättar för sökmotorerna vilken sida som är originalet och vilken sida som är en kopia. Canonical kan användas för att indikera vilken sida på ens egna webbplats som sökmotorn ska visa och vilken som ska uteslutas. Ibland kan det finnas interna kopior på en webbplats, av olika anledningar, och då kan det vara bra […]

Läs mer

Click fraud innebär att ett program utformas för att klicka på betalda annonser, och därigenom omoraliskt skapar vinning för ena parten, så som webbsidans innehavare.

Läs mer

Clickjacking är en typ av webbattack, utseendet på webbplatsen ändras så offret inte inser att de vidtar en handling som ofta handlar om att klicka på en annons. 

Läs mer

Cloaking används inom sökmotoroptimering för att visa upp en typ av innehåll för användarna och en annan typ av innehåll för sökmotorerna. Cloaking strider mot sökmotorernas riktlinjer och kan leda till att man utesluts ur Googles index.

Läs mer

Content Marketing används för att genom innehåll marknadsföra sitt varumärke, produkt eller tjänster. Det kan vara allitfrån att bygga innehåll som hjälper, underhåller eller inspirerar användaren tätt knuten mot de produkter, tjänster eller värden man önskar bygga upp.

Läs mer

Cost per acquisition är ett KPI som mäter den aggregerade kostnaden för att få en ny betalade kund under till exempel en kampanj. Genom att veta vad din CPA kan du tillsammans med KPIer som AVO (Average order value) och CLV (Customer Lifetime Value) styra din CPA-nivå för att nå lönsamhet. Uträkningen för CPA är […]

Läs mer

CPC står för Cost Per Click (Kostnad per klick) och innebär att du betalar för varje gång en användare klickar på din annonser. Detta är en typisk betalningsmodell för annonsering i sökmotorerer och display-annonser.

Läs mer

CPL står för Cost per lead och är en mätenhet som mäter kostnaden för leads. Används som regel i annonskampanjer där man sätter ett CPL-mål och bara betalar utifrån antalet leads som genereras i en annonskampanj.

Läs mer

CPM (cost per thousand impressions) är ett mätvärde som mäter kostnaden per tusen visningar. Om du som annonsör betalar enligt en prismodell som går på CPM betalar du X-kronor per tusen visningar. Mätvärdet kan användas för att utvärdera hur mycket exponering av varumärket eller annonsen man får för investerade marknadsföringsmedel. CPM är ett vanligt sätt […]

Läs mer

CPV står för Cost per view och används i förhållande till visningar av video-annonser på till exempel Youtube och Facebook. Genom att mäta CPV kan du få en bild över hur mycket du betalar per visning av din video och kan på så sätt styra hur mycket du önskar att betala för att någon i […]

Läs mer

Crawler eller spindel är en sökrobot som används av sökmotorer för att indexera och upptäcka innehåll. Spindlar navigerar genom länkar på webbplatser och tar ställning till webbplatsens innehåll utifrån en mängd parametrar. Google och Bing använder spindlar och crawlers för att hämta in innehåll och lagra i sina databaser som sedan respektive sökmotor använder för […]

Läs mer

CRM targeting innebär att kunna rikta annonsering mot ett redan befintligt kundregister.

Läs mer

CRO står för Conversion Rate Optimization (Konverteringsoptimering) och innebär att man optimerar hela eller delar av kundresan för att optimera för en önskad handling av användaren. Det kan handla om alltifrån att optimera och förbättra en annonskampanj till att ändra hela landningssidor och design eller delar av design för att öka antallet önskade handlingar.

Läs mer

Cross device targeting är möjligheten att rikta annonser till en mottagare över flera av dess enheter.

Läs mer

Cross device tracking är en teknik som gör det möjligt att spåra en användare över ett flertal olika enheter.

Läs mer

CTA står för Call to action och används inom marknadsföring för att beskriva design eller uppmaningar till användare om att genomföra en önskad handling.

Läs mer

Klickfrekvensen (CTR eller Click-through rate) är antallet gånger en användare har klickat på en annons eller länk dividerat med antallet gånger länken eller annonsen har visats. Det används för att mäta hur användare svarar på marknadsaktiviteter och om budskapet och kommunikationen attraherarar målgruppen. CTR kan vara ett bra KPI i vissa sammanhang och en indikation […]

Läs mer

Data driven marketing innebär att man utgår från större mängder data för att se hur mottagare agerar, och där i genom kunna fatta grundade beslut och marknadsföringsinsatser.

Läs mer

En Data Management Platform samlar data från olika källor. I en sådan finns det möjlighet att skapa olika Audiences (Målgrupper) och segment, som sedan kan användas utifrån marknadsföringsperspektiv.

Läs mer

En Demand Side platform möjliggör att kunna skapa och buda om annonsering över ett flertal nätverk.

Läs mer

Demographic targeting är en möjlighet att rikta sig mot en målgrupp baserat på dess demografi, så som ålder, kön, jobb eller utbildning.

Läs mer

Direkttrafik är den trafik som navigerat direkt till den hemsida genom att slå in URL:en. De har alltså inte blivit hänvisade från någon exempelvis någon betald annonsering.

Läs mer

Display ads eller Display-annonsering handlar om annonsering på olika hemsidor med olika format. Det kan vara alltifrån video, ljud till bilder och länk-annonser. Display-annonsering kan användas i alltifrån re-marketing till varumärkesbyggande aktiviteter. Ett av de största nätverken för display-annonsering är GDN (Google Display Network) som inkluderar miljontals hemsidor.

Läs mer

På ett Display-nätverk samlas alla de digitala annonser som visas med annat innehåll på webbplatser. Googles Display-nätverk hjälper dig hitta rätt målgrupp genom inrikningsalternativ till potentiella kunder på rätt plats vid rätt tillfälle.

Läs mer

Dofollow är en länk som ger värde i SEO det vill säga en vanlig länk med attributet ”dofollow”.

Läs mer

Doorway pages är ett omoraliskt sätt att manipulera sökresultat. Dessa döljer en sida bakom en annan.

Läs mer

DoubleClick är en annonseringslösning som idag är fördelat under Google Marketing Plattform och Google Ads.

Läs mer

Dublicate content är ett filter som bland annat används av Google för att plocka bort kopior och sidor som är mycket likartade ur sökresultatet. 

Läs mer

Ett sätt att dynamiskt anpassa annonstexer utifrån vad den inskrivna söktermen/sökordet är.

Läs mer

Email automation innebär en automatisering av emails. I marketing automation är email automation en av alla bärare av kommunikation och kanske den mest vanliga när det kommer till digitala kanaler. Andra är exempelvis SMS eller push-notifikationer.

Läs mer

Employer branding innebär hur organisationer och företag skapar en bild av sig själva som arbetsgivare både av nuvarande och tidigare anställda. Det har blivit allt viktigare för företag att kunna marknadsföra företaget och de som jobbar inom företaget för att attrahera talanger. Här handlar det precis som i traditionell marknadsföring av konsumentvarumärken att attrahera och […]

Läs mer

Enhetsinriktning innebär att man i annonskampanjer kan välja att exkludera eller inkludera specifika enheter, operativsystem med mera.

Läs mer

Exact Match Domain innebär att som namnet antyder, att domännamnet exakt matchar mot sökfrasen som skrivs in SERP:en. Vilket bidrar till en bra position utifrån SEO.

Läs mer

Facebook Business Manager är något som alla företag bör använda för att effektivisera sin närvaro på Facebook. Facebook Business Manager hjälper företag att organisera och hantera Facebook-sidor och annonseringskonton utan att vara knuten till ett personligt konto. Verktyget är gratis och tillhandahålls av Facebook för att låta företag och byråer hantera sina egna eller andras […]

Läs mer

Facebook Custom Audience är en funktion där ditt företag kan importera över kunddata till Facebook, vilken sedan kan användas utifrån annonseringssyfte och targeting.

Läs mer

Förstapartsdata är den information du fått direkt av dina besökare. Ingen tredje part är då alltså inkluderad i datainsamlingen.

Läs mer

Förtjänad media (Earned media) är när människor pratar om ditt företaget eller varumärke. Det kan vara exempelvis genom recensioner eller delningar. Typiska förtjänade medier är exempelvis din Facebook-sida eller Linkedin-sida där ni tjänat upp ett varumärkesrykte baserat på de som följer ert varumärke.

Läs mer

Frekvenstak är något man ställer in för att begränsa antalet personer man kan nå och hur många gånger som de personerna ska se ens annonser under en angiven tidsperiod.

Läs mer

Detta är en metod/strategi som möjliggör att kunna begränsa hur ofta en mottagare blir exponerad för en annons. Kan användas för att begränsa risken att den ska uppfattas som uttjatad eller påträngande.

Läs mer

En ”funnel” defineras inom digital marknadsföring som processen att flytta någon som inte vet något om ditt företag till en lojal kund som sedan genom sin erfarenhet förespråkar ditt företag vidare till andra.

Läs mer

Ett Google ads förvaltarkonto innebär att du kan hantera flera olika Google Ads-konton från en och samma plats.

Läs mer

Google ads sökordsplaneraren är ett Google-ads-verktyg för både erfarna och nya annonsörer. Det är kostnadsfritt och du kan med det skapa nya kampanjer i söknätverket, du kan hitta sökordsförslag till dina kampanjer i söknätverket som är relevanta för din tjänst eller produkt och dina målkunder.

Läs mer

Google Adsense är en Pay-Per-Click annonsplattform som används av publicister för att tjäna pengar på sina webbplatser. Man kan säga att detta är en del av det annonsnätverk som dina display-annonser kommer synas på när du annonserar genom Google AdWords.

Läs mer

Google AdWords är en Pay-Per-Click annonsplattform riktat mot annonsörer som vill nå ut till nya kunder genom annonsering i olika medier och format. Det mest populära är annonsering på sökmotorn Google.

Läs mer

Google Display Network är Googles egna annonsnätverk där du som annonsör kan nå dina målgrupper på flera miljoner webbplatser i olika format.

Läs mer

Google Penalty kallas det straff som en webbplats kan få om man har brutit mot någon av Googles riktlinjer för webbplatser. Om din webbplats har drabbats av ett Google Penalty krävs ofta en noggrann undersökning av webbplatsen för att åtgärda problemen och sedan ansöka om en så kallad reinclusion request för återindexering.

Läs mer

Google search console är Googles verktyg för webbansvariga där man kan genomföra en mängd olika inställningar som har påverkan på webbplatsen. Google Search Console övervakar också webbplatsen för att upptäcka eventuella fel och brister samt komma med förbättringsförslag som kan öka synligheten av din webbplats. Läs mer om Google Search Console.

Läs mer

En Heatmap används ofta i användartestning för att se på vilka områden av webbplatsen som är mest aktiva och därmed har störst betydelse för användarna.

Läs mer

En heatmap är en grafisk presentation av hur besökare navigerar på en hemsida. En sådan används ofta vid analys för att få en bild av användarnas beteende, som sedan kan ligga till grund för optimering.

Läs mer

En Iframe är en HTML-kod som infogar en webbplats i ett eget fönster för att visa innehåll från en extern webbplats.

Läs mer

Immersive marketing innebär att du som företag förmedlar en enhetlig upplevelse ut mot konsument. Genom användandet av såväl traditionella så som digitala metoder kan helheten höja upplevelsen.

Läs mer

En impression eller visning är ett mätvärde som används normalt inom annonsering för att visa ur många gånger en annons har blivit visad. Många gånger delas det in i unika visningar (Unique impressions) eller impressions. Antallet impressions säger något om hur mycket exponering du har fått av din annons.

Läs mer

Inbound marketing handlar om att attrahera användare och kunder genom att erbjuda relevant innehåll som skapar värde för användaren. Inbound marketing handlar om att istället för att pusha ut sina produkter, försöker man attrahera användare och kunder genom att erbjuda kunskapsrikt innehåll som ska leda till prospekt. Kanaler som används vid en inbound marketing strategi […]

Läs mer

Inbound marketing handlar om att attrahera användare och kunder genom att erbjuda relevant innehåll som skapar värde för användaren. Inbound marketing handlar om att istället för att pusha ut sina produkter, försöker man attrahera användare och kunder genom att erbjuda kunskapsrikt innehåll som ska leda till prospekt. Kanaler som används vid en inbound marketing strategi […]

Läs mer

Influencer marketing innebär att inflytelserika personer som har ett starkt nätverk och pålitligthet marknadsför ens produkter eller tjänster.

Läs mer

En inkommande länk innebär att en extern webbplats länkar till din webbplats. En inkommande länk som kommer från en relaterad webbplats har en positiv inverkan på din webbplats Synlighet i sökresultatet.

Läs mer

IP Targeting betyder att man använder en användares IP-nummer för att rikta annonsering mot specifika attribut som tillhör IP-numret. Det kan till exempel handla om vilket nätverk som använder surfar genom som kan vara intressant ur en marknadsföringssynpunkt. Många IP-nummer är knutna mot nätverk som kan identifiera vilket företag en person surfar ifrån och man […]

Läs mer

Keyword density är den procentandel gånger en fras eller ett sökord visas på en webbsida jämfört med det totala antalet ord på sidan. Detta kan avgöra om sidan är relevant för ett specifikt sökord.

Läs mer

Keyword stuffing är en gammal metod för att uppnå fördelar i sökmotorresultatet genom att placera irrelevanta nyckelord på en webbplats. Till exempel genom att ange nyckelord i meta-taggar eller på själva webbplatsen. Metoden strider mot Googles riktlinjer och en webbplats som använder Keyword stuffing riskerar att uteslutas från Googles index.

Läs mer

Konverteringsfrekvens eller konverteringsgrad är procent-andelen på en webbplats som utför en önskad handling. Konverteringsgraden räknas ut genom att ta antallet konverteringar delat på antallet i målgruppen (ofta totala besök) gånger 100. Exempel: Antall besök: 4800, antall konverteringar: 122. Uträkning: 122/4800*100. Konverteringsgrad blir: 2,5%

Läs mer

Konverteringskostnaden är den kostnad man betalar för att få en konvertering. Ofta har detta räknats ut genom att basera sig på det sista klicket i en försäljningstratt. Den reella kostnaden innefattar all marknadsföring eftersom det är helheten som påverkar det slutgiltiga beslutet av en användare att köpa, ta kontakt eller på annat sätt konvetera på […]

Läs mer

En landningssida är den sida som en användare kommer till när denne har klickat på en annons. Landningssidor utvecklas ofta med bakgrund av syftet med kampanjen för att optimera kundresan och göra det så enkelt som möjligt för användaren att genomföra en önskad handling.

Läs mer

Länkbete är innehåll på din webbplats som attraherar länkar från andra webbplatser. Kort och gott kan man säga att länkbete är innehåll på en webbplats som är av stort värde för en mängd användare och som därför väljer att länka till ditt innehåll utan uppmaning från webbplatsägaren.

Läs mer

I en Last click attributionsmodell ges den sista kanalen/beröringspunkten innan en konvertering all attribuering till konverteringen. Modellen tar med andra ord inte hänsyn till eventuella tidigare beröringspunkter.

Läs mer

LCV – Life cycle value eller Customer Life Cycle Value (CLV) är den totala summa pengar som företaget tjänar under hela deras kundrelation, detta hjälper ett företag att definera vad en kund är värd.

Läs mer

Ett lead är ofta definierat som en potentiell kund eller intressent för de produkter eller tjänster som du erbjuder. Det finns olika nivåer på ett lead i olika sammanhang. Vanligt förekommande definitioner är ”kvalificerat lead” och ”okvalificerat lead”

Läs mer

En Lead generation page är en sida på en webbplats som syftar till att generera leads för försäljningsavdelningen att bearbeta. Ofta har man någon typ av “lead-bete” som lockar användaren att lämna ifrån sig sina uppgifter. Syftet är att man ska få uppgifterna från en oidentifierad intressent och som man sedan kan bearbeta över tid. […]

Läs mer

Linkedin Salesnavigator är ett webbaserat verktyg från Linkedin som har till syfte att hjälpa säljare att segmentera och bearbeta leads i och utanför Linkedin. Salesnavigator ger en säljare många viktiga insikter och kan segmentera utifrån en mängd olika kriterier vilket gör verktyget till bra sätt att komplettera andra försäljningsstödjande aktiviteter.  Till exempel kan man skapa […]

Läs mer

Long tail är ett uttryck som grundlades av författaren Chris Anderson och betyder att produkter och tjänster med låg efterfrågan kan gemensamt utgöra en stor marknadsandel så länge som utbudet är tillräckligt stort. Fördelarna med att fokusera på ”the long tail” innebär bland annat mindre konkurrens och med internet framtåg också att man som ehandlare […]

Läs mer

Look-alike-audience målinriktning är att utifrån data om tidigare kunder, kunna generera och rikta sig mot nya personer som potentiellt också skulle kunna vara intresserade. Genom att generera olika attribut till en målgrupp kan man hitta liknande attribut i andra grupper, det blir då en look-alike-audience eller tvillingsprofil/målgrupp. Det är ett effektivt sätt att hitta mer […]

Läs mer

En Lookalike audience är en målgrupp som liknar en annan. Det är vanligt att man tar data och sätter samman för att hitta mönster som liknar en annan målgrupp. Det används för att nå målgrupper som har hög sannolikhet att köpa ett företags produkter eller tjänster eller för att hitta målgrupper som spenderar mer än […]

Läs mer

Marketing automation handlar om precis som det låter, att automatisera marknadsföringen med hjälp av genom teknik automatisera olika flöden. För att lyckas genomföra en bra marknadsautomatisering måste man först och främst identifiera marknadsprocesser och aktiviteter som genomförs av prospekt eller kunder. Genom dessa kan man sedan aktivera olika aktiviteter. Ett exempel på marknadsautoamtisering är att […]

Läs mer

MarTech, även känt som Marketing Technology, innebär programvaru- och teknikverktyg som marknadsförare använder för att planera, genomföra samt mäta marknadsföringskampanjer.

Läs mer

En meta-beskrivning är en beskrivning av en sida på en webbplats och är den beskrivning som sökmotorerna ofta använder när de visar din webbplats i sökresultatetet vid en sökfråga. Sökmotorn bestämmer själv om den väljer att visa meta-beskrivningen eller använder en annan text från webbplatsen beroende på relevansen från sökfrågan.

Läs mer

Meta-nyckelord är de nyckelord som tidigare användes av sökmotorerer för att kategorisera vad en webbsida handlade om. Betydelsen av meta nyckelord har minskat och många hävdar att det inte har någon betydelse alls.

Läs mer

Meta-tagg är en kodlinje som beskriver data eller information för ett datasystem som till exempel en webbspindel. Vanliga meta-taggar på en webbplats är ”description” och ”keywords”.

Läs mer

Native marketing eller annonsering handlar om att matcha själva annonsen mot innehållet som finns på en specifik plattform. Native marketing används som begrepp oftast för att benämna det som sker i digitala kanaler, men kan också användas i traditionell media. Ett tydligt exempel på native marketing är artiklar som finns i nyhets- och dagstidningar där […]

Läs mer

Negativt nyckelord betyder ett nyckelord som du inte finner relevant för till exempel en kampanj du kör. Genom att använda negativa nyckelord kan du exkludera sökningar som är relaterade till nyckelordet. Negativa nyckelord gör så att du får en bättre målinriktning, högre relevans och bättre ROMI.

Läs mer

Nofollow är ett attribut som kan användas för länkar där man inte önskar att sökmotorer ska följa länken.

Läs mer

En nyckelordsanalys innebär att man granskar vilka söktermer som användare söker efter och därefter anpassar innehållet. Det är vanligt förekommande inom SEO och SEM för att optimera och anpassa innehållet mot SERP:en.

Läs mer

Omnichannel, eller omnikanal på svenska, handlar om att integrera kundupplevelsen över flera olika kanaler så som fysiska butiker och företagets webbplats för att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt. Med ett omnichannel-tankesätt ska den interaktion som en kund eller användare gör i de fysiska butikerna också kunna forma och förbättra upplevelsen i onlinekanaler och […]

Läs mer

Organiskt sök är det sökresultat som inte är det betalda sökresultatet på sökmotorer som Google, Bing och Yahoo. Det organiska söket visas baserat på relevansen mellan sökfrågan och webbplatsen som visas. Det går inte att betala för att placera sig högre i det organiska söket men det går att sökmotoroptimera hemsidan så att den har […]

Läs mer

PageRank (Förkortas PR) är en algoritm som Google använder för att räkna ut hur viktig en webbplats är. Det finns X-antall faktorer som spelar in på en webbplats totala PageRank där antallet inlänkar från externa webbplatser är en av de tyngsta.

Läs mer

PPM – Pay per thousand innebär att annonsören betalar ett fast belopp för varje tusen visningar, det vill säga varje gång annonsen visas tusen gånger till användarna.

Läs mer

Personas är idealkunder som skapas för att förstå dess utmaningar, behov och ansvarsområden i syfte att ta fram rätt innehåll för en målgrupp.

Läs mer

PFP – Pay For Perfomance inom SEO innebär en betalningsmodell där man bara betalar för SEO-tjänster när man börjar se resultat.

Läs mer

Pop-up ad är ett fönster i ett datorbaserat grafiskt användargränssnitt som visas framför andra fönster, oftast utan att användaren gjort något själv för att fönstret ska visas.

Läs mer

PPC står för Pay-Per-Click och är en annonsmetod där annonsören bara betalar för klicket som en annons generarar. PPC-annonsering erbjuds av flera plattformar däribland Facebook, Google och Bing.

Läs mer

Programmatisk inom digital marknadsföring innebär automatiserad och minskad mänsklig inblandning för riktade digitala annonser mot rätt målgrupp efter förbestämda regler.

Läs mer

Quality Score är ett komplext värde som Google använder sig av, detta påverkar exponeringen av dina annonser samt dina kampanjers ekonomi.

Läs mer

En re-targeting-lista är en lista över en målgrupp som har utfört en speciell aktivitet/beteende eller uppfyller ett kriterium för att få annonser riktade mot sig. En retargeting-lista kan till exempel basera sig på användare som har besökt en specifik landningssida. Baserat på denna listan riktar man sedan annonser utifrån definierade kriterier.

Läs mer

En Reconsideration request är en förfrågan till Google om att bli återindexerad i Googles index där automatiska eller manuella processer används för att gå igenom din hemsida för att säkerhetsställa att alla man vidtagit åtgärder som följer Googles riktlinjer. Om du tror att din hemsida har blivit nedprioriterad på grund av att den bryter mot […]

Läs mer

Referral defineras som hänvisningstrafik, det vill säga andra webbsidor, bloggar m.m som länkar till dig.

Läs mer

Remarketing är ett sätt att återknyta till de som redan interagerat med ens webbplats eller mobilapp.

Läs mer

En responsiv annons är en annons som anpassar sig oavsett vilken skärmstorlek som används av användaren. Fördelen med responsiva annonser är att man bara behöver en annonskod för annonsen och sedan sköts annonsen anpassning till mobilformat eller desktop-format helt automatiskt.

Läs mer

En robots.txt-fil anger vilka filer eller sidor på en webbplats som en sökrobot får begära från servern och inte. Robot.txt.-filen är främst till för att förhindra överbelastning på grund av för många anrop.

Läs mer

ROI står för Return on investment och innebär i marknadsföringssammanhang – hur mycket du får tillbaka på din marknadsinvestering. En enkel uträkning av ROI genomförs genom att ta försäljningsökningen minus marknadsföringskostnaderna och delar det sedan på marknadsföringskostnaderna. Om din försäljning har ökat med 15000 kronor och marknadsföringskampanjen kostade 1500 kronor kommer du få en return […]

Läs mer

ROMI står för Return of Marketing Investment och syftar till att beräkna vilken effekt som marknadsföringen har på omsättningen i en verksamhet. Enkelt förklarat så ser man genom ROMI på omsättningsökningar mot investeringar i marknadsföring för att kalkylera return on marketing investment, det vill säga om en marknadsföringskampanj generarar ett positivt flöde.

Läs mer

RTB – Real Time Bidding defineras som ett sätt på vilket annonslager köps och säljs, via en direkt programmatisk auktion genom ett enda system.

Läs mer

Sales automation handlar om att automatisera stora delar av försäljningstrakten genom olika typer av aktiviteter som används för att behandla till exempel ett prospekt eller lead. Ett exempel på försäljningsautomatisering handlar om att trigga aktiviteter som till exempel kommunikation baserat på vad ett lead gör för något på en hemsida eller applikation. Beroende på var […]

Läs mer

Sökmotormarknadsföring (SEM) är betalda aktiviteter med syfte att synliggöra företaget på sökmotorerna genom t.ex. köp av Google Ads, Google shopping-annonser och Youtube. Betalning sker t.ex. per klick (PPC) eller per tusen visningar (CPM).

Läs mer

SEO

SEO står för sökmotoroptimering och är ett område som omfattar de tekniker och handlingar som kan genomföras för att få en bättre ranking i sökmotorernas sökresultatat på en given sökfråga från en användare.

Läs mer

SERP står för Search Engine Results Page och är resultatsidan för en sökmotor som visas när en användare genomför en sökning. Det är alltså resultatet som en användare får på en given sökfråga i en sökmotor. SERP benämns som oftast i samband med Google eller Bing men kan också finnas på en enskild webbplats. SERP […]

Läs mer

En session i Google analytics defineras som en grupp interaktioner med en webbplats under en viss tidsperiod.

Läs mer

En sidkart är en översikt över alla URLer som finns tillgängliga på en webbplats. Den kan finnas i flera olika format och för olika målgrupper. En sidkarta kan skapas för sökmotorer för att enklare och snabbare indexering men också för människor för att få en bättre översikt över webbplatsen.

Läs mer

Sitelinks är hyperlänkar till webbplatssidor som visas under vissa Google-listor, dessa sitelinks hjälper användare att navigera på en webbplats.

Läs mer

Source i Google analytic visar vart trafiken kommer från, exempelvis genom organisk sök, en domän eller genom betald sökning med kostnad per klick (cpc).

Läs mer

En spårningskod är en liten kod som erbjuds av analysprogram som Google Analytics för att spåra användare och deras beteende på en webbplats. Spårningskoder består oftast av en liten javascript-kod som klistras in i webbplatsens källkod. När användaren kommer till webbplatsen läggs en cookie i användarens webbläsare som sedan tillåter spårningsprogrammet att plocka upp information […]

Läs mer

Split test är en method där man jämför utfallet att två eller flera olika versioner för att analysera vad som ger bäst resultat.

Läs mer

En tillbakalänk är en webbplats som länkar tillbaka till en sida eller undersida på din webbplats. Tillbakalänkar från relevanta webbplatser är av stort värde för din webbplats ranking i sökmotorerna.

Läs mer

Titel-tagg är den tagg på en webbsida som definierar sidans titel och det är också den som dyker upp i sökmotorernas sökresultat när en användare genomför en sökfråga. Det är viktigt att titeln är relevant för sidans innehåll och är utformad på ett sätt som gör att användare vill klicka på titel för att få […]

Läs mer

User-generated content (UGC) är de innehåll som användaren själv genererar om ett företags produkter eller tjänster, det kan exempelvis vara text, bilder och omdömen som publiceras på olika plattformar och i olika kanaler.

Läs mer

Unique visitor defineras som en unik besökare på en webbplats under en rapporteringsperiod. Därav spelar det ingen roll hur många gånger en besökare med samma IP-adress besöker webbplatsen då de fortfarande kommer att räknas som en besökare.

Läs mer

En utgående länk är en länk från din webbplats till en extern webbplats. Utgående länkar kan hjälpa användaren att hitta relaterad information till de du erbjuder och upplevs ofta som positivt för användaren.

Läs mer

UX – User Experience betyder användarupplevelse och innebär designarbete som förbättrar användarupplevelsen av en produkt eller tjänst.

Läs mer

White hat SEO (Sökmotoroptimering) innebär att man använder tillåtna tekniker för att uppnå förbättrade resultat i sökmotorernas sökresultat. Det innebär också att man följer sökmotorernas riktningslinjer och bästa praxis för hur webbplatser ska vara utformade.

Läs mer

Detta är ett strukturerat sitemap-format som inte är uppbyggt för användarna, men som berättar för sökmotorerna om alla webbsidor på din webbplats, hur viktiga sidorna är i förhållande till varandra (hierarki) och hur ofta de blir uppdaterade. En XML sitemap kan uppdateras dynamiskt eller manuellt. Det finns ett antal tjänster för automatisk XML sitemap generering

Läs mer