302 redirect

En 302 redirect är en temporär hänvisning till användare och sökmotorer till en specifik sida för en begränsad tidsperiod tills 302 redirect är borttagen. Typiska exempel när man använder en 302 redirect är när man genomför underhåll på webbplatsen, för A/B-testning eller för förbättring av webbplatsen. Genom en 302 kan man skicka användaren och sökmotorerna vidare utan att påverka rankingen på sidan.