Abandonment rate

Abandonment rate förklarar hur många som lämnar en sida och räknas ut genom att ta antallet som lämnar sidan delat på totala antall besök på sidan multiplicerat med 100. Då får du %-antallet som lämnade sidan också kallat ”Abandonment rate”.

Uträkning: Antall besök på sida: 1480, Antall som lämnat sidan: 650

650/1480*100 = 44% abandonment rate