Nyckelordsanalys/sökordsanalys

En nyckelordsanalys innebär att man granskar vilka söktermer som användare söker efter och därefter anpassar innehållet. Det är vanligt förekommande inom SEO och SEM för att optimera och anpassa innehållet mot SERP:en.