XML sitemap

Detta är ett strukturerat sitemap-format som inte är uppbyggt för användarna, men som berättar för sökmotorerna om alla webbsidor på din webbplats, hur viktiga sidorna är i förhållande till varandra (hierarki) och hur ofta de blir uppdaterade. En XML sitemap kan uppdateras dynamiskt eller manuellt. Det finns ett antal tjänster för automatisk XML sitemap generering