Programmatisk annonsering – Transparens och brand safety

  • Vad får ditt företag för varje investerad marknadsförinskrona?
  • Visas dina annonser på varumärkessäkra medier?
  • Vad för värde får jag för min investering?

 

Det är frågor som många företag ställer sig i takt med att programmatisk annonsering blir vanligare och transparensen upplevs minska när avståndet mellan medier och annonsörer ökar.

Enligt en undersökning från, Infectious Media, som har tillfrågat över 200 beslutsfattare inom marknadsföring upplever hela 66% av de tillfrågade att de saknar kontroll över förhållandet med publicisterna. 73% av de tillfrågade uppger att de inte anser att mediebyråer inte mäter programmatisk annonsering korrekt.

Läs mer om undersökningen och resultatet.

Som en konsekvens av den minskade transparensen är det nu fler företag i undersökningen som tar ett starkare grepp om den programmatiska annonseringen internt och involverar sig djupare i leveransen.

För dig som ställer dig frågande på inledande frågor i denna artikel.

Här är några tips som kan öka din insikt:

  1. Begär fullständigt insikt i viewability på alla kampanjer från din mediebyrå
  2. Begär definition av begreppet “inscreen” och hur din mediebyrå definierar begreppet för era kampanjer
  3. Begär fullständig medielista från din mediebyrå för dina programmatiska kampanjer för att säkerhetsställa brand safety

 

Med ökad insikt och kvalificerade kravställningar ökar transparensen och insikten för företag som använder programmatisk annonsering i sin marknadsmix.

Behöver ni hjälp med revision av era mediainvesteringar eller är intresserade av programmatisk annonsering? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!