Så får du en fungerande content marketing process

content marketing

Det är viktigt att få till en fungerande content marketing process men det är inte så alltid lätt att veta hur man går till väga. Börja med att bestämma vilka som ska ingå i content gruppen och dela upp vem som gör vad. Men glöm inte bort resten av medarbetarna på arbetsplatsen. För att kunna skapa ett så värdefullt innehåll som möjligt för användarna av de olika kanalerna är det viktigt att ha ett bra fungerande samarbete även inom organisationen, så att man kan dra nytta av allas kunskaper och erfarenheter. Nästan alla medarbetare sitter på unik kunskap om målgruppens olika frågeställningar och har expertis inom sitt yrkesområde. För att få så bra resultat som möjligt av sin content marketing är det viktigt att lyckas att få med alla medarbetare på tåget innan det börjar rulla och få dem att förstå processen.

Fem tips för hur du får en fungerande content marketing process.

1. Få med alla på resan

Var noga med att informera de anställda på företaget om vad syftet är till att ni ska börja arbeta med content marketing. Då blir det roligare och känns betydelsefullare för andra att engagera sig om de förstår tanken bakom. Uppmana även kollegor att dela och gilla innehållet i sina egna kanaler, då är chansen större att det når ut till ännu fler.

2. Dra nytta av kollegornas kunskaper

Försök att ta tillvara den expertis som finns inom företaget. Många sitter på värdefull och  intressant kunskap som man kan använda till sin storytelling. Det kan handla om kunskap inom till exempel produktion, produkter, tillverkning, framtidsutveckling, sökoptimering, företagets historia och kanske det viktigaste av allt, unik kunskap om målgruppen som man kan använda för att forma och rikta materialet så att det når rätt personer.

3. Välj ut ambassadörer

Välj ut några personer som är kunniga inom olika områden som kan fungera som ambassadörer på sina olika avdelningar för att sprida informationen om content marketing processen.  På så sätt kan man få fler involverade och när det väl är dagas att samla information till artiklar genom att intervjua anställda så har de en djupare förståelse för content marketing och varför det är en del av företagets marknadsföring.

4. Skapa en tillgänglig ideébank

Det är viktigt att man kan följa innehållets väg från ide, produktion till publicering. Ta gärna hjälp i planering-och ideéstadiet av till exempel verktyg som excel. Skapa dokument som flera personer har tillgång till. Alla som är med i content marketing gruppen på företaget ska kunna vara med och bidra med ideér. Därför är det bra att man har en rutin för hur man man samlar allt. Använd gärna excel också till att organisera innehållet för de olika kanalerna och för att kunna veckoplanera vad som ska gå ut. Till exempel kan man skapa en innehållskalender för de olika kanalerna med teman, publiceringsdatum , målgrupp och vilken typ av CTA (cal to action ) som man vill att det ska leda till.

5. Användarvänligt planeringsverktyg

Planeringen ska inte bara vara tillgänglig för de inblandade som nämnt ovan utan även användarvänlig för alla i content marketing gruppen. Det finns många sätt att göra det på bland annat kan man använda ett planeringsverktyg som till exempel Trello eller Asana. Där kan man dela upp arbetet i mellan sig, hålla koll på deadlines och status för de olika uppgifterna och stryka färdiga projekt.

För att kunna utveckla nya koncept och ta fram nya ideér på innehåll är det viktigt att hela tiden följa upp och se vad besökarna gillar. Våga pröva nya format, försökt ligga steget före genom trendspaning, se content marketing arbetet som något långsiktigt och ett sätt att lära känna målgruppen för att kunna förstå deras behov. Om man inte bemöter deras behov så är risken att man inte ses som trovärdig av målgruppen och kan förlora följare. Låt content processen ta tid till en början för att få till fungerande rutiner, arbetssätt och bygga upp en relation med användarna och en förståelse för content arbetet inom organisationen.