Så här hittar du RÄTT bild till din content marketing

rätt bild till content marketing

En bild säger mer än tusen ord och funkar i nästan alla kanaler. På Instagram som har en miljard användare i månaden läggs det upp 95 miljoner bilder varje dag. Kanske liten summa jämfört med antalet användare men inte liten när det kommer till att synas och stå ut i bruset av alla budskap. Bilden har fått en helt annan betydelse i dagens informationssamhälle där man måste fånga besökarens uppmärksamhet och intresse på bara någon sekund. Ofta är bilden det första som besökaren ser. Detta har också ställt högre krav på de som använder sig av bilder i kommersiellt syfte. Därför krävs det att man har en väl utarbetat strategi för hur man använder sig av bilder i sin marknadsföring och det kan vara både bra och praktiskt med en egen bildbank där man kan hämta bilder ifrån. 

Användarnas bildkunskap har också ökat och konkurrensen om följare har hårdnat. Dåliga bilder, bilder som inte passar in sitt sammanhang och dåligt efterbehandlade bilder syns direkt. För om du ser det, så kan du räkna med att även dina följare lägger märket till det. Därför räcker det inte att man har en gedigen bildbank utan man måste veta hur man ska använda sig av den och ha en tanke bakom varje bild man publicerar. Om bilden varken förstärker budskapet eller förmedlar budskapet är det bättra att inte publicera alls. 

Hur hittar du rätt bild till din content marketing?

1. Bygg upp en bildbank

Det är viktigt att ha en egen bildbank som alla kan hämta bilder ifrån då det ger en känsla av närhet, äkthet, vad man erbjuder och vilka ambitioner man har. En egen bildbank som man använder till all marknadsföring gör det också möjligt att hålla samman företagets tonalitet som en röd tråd genom alla kanaler. Dessutom behöver aldrig anställda som är ovana att använda bilder i kommersiellt syfte fundera på om en bild är okej att använda och om personerna gett sitt tillstånd. Det är helt enkelt inte bara av kvalitetssyfte man borde ha en bildbank, utan även av rent praktiska skäl. 

Bildbanken kan användas för att bildsätta allt från inlägg på sociala medier, LinkedIn, bloggartiklar, annonser, kampanjer till hemsida. Med en egen bildbank öppnar sig en helt ny värld av möjligheter för hur man kan skapa intresse och engagemang hos besökarna och ökar chansen för att budskapet når hela vägen fram. Om man dessutom håller sig till egna bilder, samma bildspråk och tonalitet så ökar möjligheten för att användarna känner igen sig och associerar det med ditt varumärke. En bildbank kan man utveckla och fylla på med tiden. Men i början är det bra att skriva en lista på teman över bilder man känner att man saknar för att kunna förmedla det man vill på rätt sätt. För att kunna ta fram en sådan lista är det bra att göra en nulägesanalys av det grafiska materialet. Kolla över vad som finns. Hur har det används i de olika kanalerna och vad saknas? För ett företag som säljer djurtillbehör skulle en bildbank kunna innehålla bilder inom dessa teman:

 • Produktbilder
 • Bilder på djur och produkterna i ett vardagslivsperspektiv 
 • Händelser/event
 • Porträtt på anställda för användning i employer branding syfte
 • Bilder från butik
 • Bilder med anställda i action
 • Bilder från tillverkning
 • Detaljbilder som till exempel hundtassar, nosar, öron och ögon
 • Bilder som beskriver företagets miljö-och hållbarhetsarbete
 • Bilder på djur i sin rätta miljö

1. Välj rätt bild som förmedlar rätt budskap

Se till att allt du skriver illustreras med grafiskt material. När du hittat en bild som du vill använda i ett speciellt sammanhang är det viktigt att besvara frågorna: 

 • Förmedlar och förstärker bilden budskapet? 
 • Är det rätt bild för ämnet? 
 • Förstår man bildens innehåll och budskap genom att bara titta på bilden eller behövs det en bildtext? 
 • Stämmer den med företagets tonalitet? 
 • Kommer besökarna att känna igen sig och associera det med företaget?
 • Är bilden okej att använda i marknadsföringssyfte?

Dessa är saker du bör fundera på innan du trycker på knappen för publicering. För bra bilder som lyfter budskapet och står ut i mängden ökar också chansen för att dina texter delas och blir lästa.

3. Berätta en historia med dina bilder

Fundera på om det räcker med en bild för att förmedla ditt budskap. Ibland kan det både fungera bra och vara nödvändigt med flera bilder, exempelvis för att lätta upp mellan olika avsnitt i bloggartikel. På Instagram kan man skapa kreativa lösningar där bilderna loopar av sig självt. Loopen skapas genom att man lägger in dem i ett videoredigeringsprogram och gör om stillbilderna till en kort videosekvens, vilket kan bli både effektfullt och skapa ett intresse hos användarna. Numera använder många företag även Instagrams funktion story där man kan lägga upp flera bilder som visas efter varandra men försvinner efter ett tag. Funktionen går också att använda för att sända live med det är ett kapitel för sig. Story är dock ett roligt och kreativt sätt att arbeta med storytelling. Men även där är det viktigt att ha en tanke bakom allt man publicerar trots att det försvinner efter ett visst antal timmar. Flera bilder kan också vara ett bra sätt att visa för besökarna hur specifika produkter fungerar, exempelvis genom en steg för steg guide i en bloggartikel.

4. Använd bilder för att inspirera dina besökare

Tänk på att dina bilder inte bara ska förmedla ett budskap utan de ska också inspirera dina användare och få dem till att vilja ta del av mer av ditt  innehåll. Content marketing handlar om att inspirera, utbilda och guida besökarna i olika kanaler och besvara deras frågor i olika delar av köpresan. Till exempel kan man som marknadsförare på ett företag som säljer djurtillbehör skapa content där man tar upp olika frågor som djurägare ofta har. I ett sådant fall behövs det bilder som hjälper till att inspirera och skildra ämnet på ett bra sätt. Det handlar då om att sprida kunskap för väcka deras intresse. Kanske får det kunden att inse att den behöver just en produkt eller tjänst som företaget erbjuder, trots att man aldrig ens nämnt själva produkten utan bara besvarat en frågeställning i till exempel en bloggtext , nyhetsbrev eller inlägg på sociala medier. För företaget som säljer djurtillbehör kan det handla om att bildsätta teman som till exempel:

 • Tio tips för dig som ska köpa valp
 • Så klipper du din hund
 • Tips: Så hittar du rätt hundras för dig
 • Så lär du din hund nya trix 
 • Steg för steg guide; så klipper du din hunds klor 
 • Så väljer du rätt halsband för din katt
 • Experten förklarar: Därför fryser små hundar på vintern

5. Tänk på kvalitet

Dåliga bilder syns och kan göra att du tappar besökare och följare i dina kanaler. Sätt kvalitet framför kvantitet. Se till att ha en stor variation av bilder i företagets olika kanaler. Om samma bilder fast med olika budskap ofta återkommer kan användaren få känsla av att det där har den sett tidigare och behöver inte bry sig om det och missar då det nya budskapet. Det kan vara bra att skriva en mall för hur man ska förhålla sig till bilder på företaget, vilka guidelines som ska följas vid bildanvändning i alla kanaler och hur man bibehåller företagets tonalitet. Ibland kan det även vara bra att skriva en liten mall för fotografer. Vad de kan tänka på, bildbehandling och annat som har med uttryck och form att göra som kan vara bra för dem att känna till.

6. Följ och respektera bildrättigheter

Ta aldrig bilder hur som helst från nätet. Det finns bra bildbanker, men ta reda på vilka rättigheter som gäller. Det underlättar att välja bilder som får användas under creative commons. Undersök alltid när du letar bilder i en bildbank på nätet om man får man använda bilderna i kommersiellt syfte. Se till att ha modellavtal på alla människor som medverkar på bilder som ni själva tar och som ska användas till företagets marknadsföring.

Att arbeta med bilder och bygga upp en bildbank tar tid men är väl värt mödan. Med bra bilder kan man skapa värde i de olika kanalerna och framhäva budskap på ett helt annat sätt. Men tänk på att ha ett bra flöde i dina kanaler. Publicera inte för ofta, varken på Facebook, Instagram, LinkedIn eller på bloggen då det kan få motsatt effekt. Försök istället att hitta en balans. Det är även fördelaktigt att försöka ta reda på vad dina besökare gillar när det kommer till det grafiska. Vilken typ av bilder engagerar dem mest? Gör en analys av de bilderna du använt i dina kanaler för att se vilka inlägg som fångar besökarnas intresse mer än andra. Vilka inlägg med en viss typ av bilder klickas det mer på, delas mer och kommenteras mer. Bildens betydelse är större än man tror. Testa dig fram och se vad som fungerar för att nå ut till just din målgrupp.