Vad bör jag tänka på innan jag annonserar på sociala medier?

Se först till så du har all teknisk implementation på plats. Konverteringsspårning i det annonsverktyget du använder, både mikro & makromål. Tex Facebook-pixel eller LinkedIn Insights Tag.  Om allt det är på plats har du alla möjligheter att dra dom bästa slutsatserna för din annonsering. 

Bestäm vilka mål du har med varje kampanj. Vissa kanske bara kommer vara för Varumärkesmedvetenhet – då bör du titta på mikromål snarare än makromål. Se till så du testar olika målgrupper och har du tillräckligt med data – var inte rädd att utesluta baserat på hur demografin presterar.

Testa – analysera – optimera.

Är du nyfiken på att veta mer om annonsering – kontakta oss gärna!