Teman, trender och tendenser på Almedalen

Måndag och det innebär början på en ny vecka. Det innebär också slutet på Almedalsveckan 2019. Trots att Visby var något tommare, kallare och blåsigare i förhållande till tidigare år bjöds det på många fullsatta seminarium, heta diskussioner och intressanta nya vindar – både i politik, samhälle och företagande. Synlighet var på plats och tre stora frågor dominerade agendan under veckan: automatisering, AI och hållbarhet. Allt för att besvara frågan hur vi kan skapa framtidens tillväxt. Vi benar ut, trendspanar och går igenom del för del nedan. 

Automatisering – men till vilken grad?

Att automatisering kan accelerera tillväxt är det många som talar om, visar på och argumenterar för. En stor utmaning – både på kommunal, regional och organisatorisk nivå – är hur vi utnyttjar den snabba teknologiska utvecklingen på ett långsiktigt hållbart sätt. Rigida strukturer, gamla arbetssätt och beskyllande företagskulturer sätter ofta käppar i hjulen för accelerationen. Ett vanligt misstag hos många företag och organisationer är att tekniken och automatiseringen ses som en snabblösning som man adderar, men inte implementerar. För att lyckas måste man våga misslyckas, ha en öppenhet för förändring och arbeta in förändringen både vertikalt och horisontellt i samtliga led. 

Här finns det en enstämmighet bland företagsledare, innovatörer och experter inom området. Automatisering kan underlätta, förenkla och effektivisera och adderar värde – men aldrig helt ersätta en medarbetares kreativitet och kompetens och kraften hos en god ledare. Mia Brunell Livsfors, VD på Axel Johnson, uppmanar till en ny syn på företagsstrukturer:

“Man måste vända upp och ned på pyramiden. Överst har man en god överblick, men det är kunskapen längst ned som är det viktiga.”. 

AI, superintelligens & smart data – ödesdiger övervakning eller massiv möjlighet?

Digitalisering är en stark drivkraft i samhället och spås kunna ge stora fördelar inom de flesta samhällssektorer och industrier. AI och automatisering ligger därför högt på agendan för allt i från industri eller jordbruk, till tjänsteföretag och offentlig sektor. Sverige i stort har som ambition att vara bäst på att dra nytta av utvecklingen för att öka tillväxt, förbättra institutioner för att kunna ge alltifrån bättre vård till snabbare myndighetsbeslut och även stärka Sveriges position globalt. Det talas om alltifrån dagens frågebotar, till framtidens AI-politiker och robotpoliser. 

Med den nya intelligensen följer även en ny typ av rädsla. Kommer den nya tekniken bygga murar, driva diskriminering och skapa ett nytt typ av utanförskap? Är det etiskt problematiskt att företag ständigt följer varje steg vi tar och vakar över alltifrån frukostvanor till vilken pyjamas vi föredrar att sova i. Vad blir det av människan i den digitala världen? 

Det finns inga raka svar på frågan, men en sak är säker. Det står på samhället och företagen att ta ansvar för den rapida utvecklingen och individens säkerhet i det nya digitala samhället. Tekniken får aldrig komma emellan individen, men utgår vi från individen när vi utvecklar tekniken finns det stora möjligheter till ett bättre samhälle, en bättre kommunikation över gränserna och en bättre kundupplevelse.

Hållbarhet, relevans & kundfokus – vägen till god tillväxt?

Ett begrepp som användes varmt under veckan var “hållbar digitalisering” och det diskuterades kring hur näringslivet kan vara en del i att hjälpa Sverige som land nå klimatmålen. Dagens företag har inte bara samhälleliga krav på sig att ta sitt ansvar ur ett ekonomiskt, socialt och hållbart perspektiv utan även konsumenterna efterfrågar detta i allt större grad. Den senaste rapporten från Edelman Trust Barometer visar att 50% gör köp baserat på värderingar och att 8/10 har en större tilltro till varumärken som uppvisar dessa värderingar. 

Det finns å andra sidan forskning som visar på det motsatta: att värderingsdriven kommunikation inte driver försäljning. Katarina Graffman, Doktor i antropologi och medförfattare till boken ”Vi är vad vi köper”, menar emellertid att “gå all in” som företag gör det. Status, prestige och grupptillhörighet driver konsumtion och att agera hållbart kan vara ett medel att knyta sina kunder närmare varumärket. I slutändan är det vilket kundvärde man kan medföra som kommer leda till relevanta och hållbara företag.