Vad är Content Cluster och varför är det viktigt för SEO?

Att beskriva content clusters är kanske inte helt enkelt. Man kan kort säga att content cluster är innehåll som alla handlar om specifika ämnen relaterat till ett bredare ämne. Syftet med content cluster är då att bygga en hub med innehåll kring ett specifikt område, även kallad “pillar page” och peka interna länkar mot det specifika området. Ett exempel kan vara att man har en kategorisida för löparskor och bygger artiklar som handlar om löpteknik, springa maraton, träna inför maraton m.m. Dessa artiklar ska i sin tur länka tillbaka till kategorisidan för löparskor.


Pillar Page - En bred sida inom ett specifik område, kan vara en kategorisida t.ex. Den ska fylla syftet som “huben” för innehållet.

Content Cluster - Allt innehåll som kan användas internt för att länka vidare till och från clusters pillar page.

Internlänkar - Det som länkar samman hela content clusters

content cluster

Exempel:

Om vi tar exemplet från ovan om löparskor som är pillar content. Då skulle några av följande sökord vara cluster content som man tar fram innehåll kring.

“hur länge håller löparskor”
“löpteknik”
“hur långt är ett maraton”
“träna löpning”

Varför är det viktigt för SEO?

När man tar fram innehåll baserat på content kluster och den här taktiken så arbetar man efter en metod för att stärka viktiga kategorisidor eller huvudsökord. Detta gör man genom bra internlänkning från dessa s.k. “pillar pages” som är innehåll som är relaterat till huvudämnet. På så sätt skickar man vidare länkkraften från dessa sidor till ens viktiga huvudsidor som gör att sannolikheten för att ranka bra på huvudsökorden ökar. Du talar helt enkelt om för Google vilka sidor som är dina viktigaste sidor kring ämnet. Det är också ett väldigt bra sätt att öka synligheten på relaterade sökord och s.k long-tail sökord som du kanske inte har möjligt att ranka på via huvudsidan som oftast är bredare kring ämnet.

Hur bygger jag upp content clusters?

För att börja arbeta med content clusters måste du först förstå vilka sökord du ska arbeta med och sökintentioner bakom dessa sökord. Du behöver också se till att ta fram long-tails för att hitta pillar pages att bygga kring dina content cluster. Steg 1 är att göra en klassisk sökordsanalys för de områden som du vill ta fram innehåll kring. Ett tips är att titta på konkurrenter och andra sajter för att hitta inspiration om vad som verkar vara intressant innehåll.

Gör en contentstrategi
Baserat på vad din målsättning är så är det oftast smart att göra en contentstrategi och contentplan. Där definerar du vilket innehåll du ska ta fram, när det ska publiceras och vilka olika moment och processer som krävs för att ta fram innehåll och publicera det. Självklart bör du också sätta KPI:er för innehållet du tar fram. T.ex. kanske du vill mäta trafik, leads, försäljning eller ranking på Google av viktiga sökord.

Hur långa ska artiklarna var?

Det finns inget exakt svar på hur många ord varje artikel innehåll. Det vi dock vet är att generellt sett så rankar längre innehåll bättre än kortare innehåll. Med det sagt är fortfarande kvalitén det mest avgörande, svarar du på besökarens frågor kring ämnet? Om du säkerställer att du gör detta kan det vara smart att se på vad dina konkurrenter i sökresultatet har för mängd innehåll. Om top 5 på det sökordet du vill arbeta med har innehåll som är 600 ord eller mer kan det vara en indikation på att du också behöver ta fram innehåll som är 600 ord eller mer för att ha en chans.

Är content clusters rätt strategi?

Om du redan idag skriver blogginlägg eller artiklar så är content clusters något du borde arbeta med i din SEO-strategi. För dem allra flesta så passar content clusters väldigt bra. Det förutsätter dock att det finns bra med sökvolymer inom ditt område för att kunna bygga vidare på detta.

Även om du inte har arbetat med content tidigare så är det fortfarande något du bör prova. Det kan vara en stor fördel om du definerer dina content clusters innan du har börjat arbeta med content. Vill du veta mer om hur du kan arbeta vidare med content på din hemsida? Ta kontakt med oss idag så hjälper vi dig!

Du kanske också gillar dessa inlägg

På en liten budget – vilka...

Vid en liten budget är det viktigast att analysera – vilken är den mest...

Vad är sökintention och varför är det viktigt...

När man arbetar med SEO eller SEM så är en stor del av arbetet att se på sökord och...

Gå från fast till rörlig marknadsbudget...

Företag som verkligen förstår kundresan och utformar marknadsbudgeten efter kundens...