Vad bör jag tänka på innan jag börjar annonsera på Google?

Precis som i andra annonskanaler – all spårning på plats i annonsverktyget. När det gäller Google så främst Google Ads Conversion Tracking. Se till så att KPIer som är viktiga är uppsatta som konvertering(endast Makro behöver vara aktiv).

Sen bör du se vilken annonstyp som är rimligast för ditt företag – Sökordsannonser eller Shopping tex. Det kan vara flera eller bara en. 

Sen behöver du förstå vad varje annonstyp kommer ge dig – Sökordsannonser & Shopping kommer konvertera bättre än Display & Video tex – men syftet med dessa bör inte alltid vara att konvertera på makromål – utan snarare mätas på mikromål. 

Sen får man titta på varje enskild annonstyp hur man bäst kommer igång och kan optimera därefter. 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer.