Varför ska du ha en Inbound Marketing strategi?

Inbound marketing är en kundcentrisk marknadsstrategi som syftar till att attrahera kunder genom att skapa värde istället för att använda traditionella metoder för att nå nya kunder. Det fokuserar på att attrahera kunder genom relevant och värdefullt innehåll, som adderar värde genom varje steg i kundens köpresa. Det skiljer sig ifrån Outbound links i den bemärkelsen att du inte pushar material mot kunden och ”stör dem” i deras resa; istället arbetar du med en ”pull” strategi som lockar kunder till dig genom att du utbildar och blir en expert i ditt område. 

outbound vs inbound

Inbound Marketing som strategi passar alla företag och speciellt företag som har lätt att skifta fokus och följa med på de senaste trenderna inom marknadsföring och maximera utkomsten av sin insats. Därför kan det vara enklare för startups, mindre och medelstora företag att snabbt implementera en Inbound Marketing-strategi.

Börja med Innehållsmarknadsföring

Det som skapar mervärde för potentiella kunder är det innehåll som ni väljer att publicera (som bör gå hand i hand med er SEO strategi och de nyckelord ni väljer att använda som målar en korrekt bild av de områden ni är experter inom). Innehållet som skapas under en Inbound Marketing-process hjälper potentiella leads och partners att se dig och ditt företag som en expert inom området. Användare som har problemställningar inom ditt område kommer vända sig till dig för att få besvarat frågeställningar, och kommer med större sannolikhet köpa dina produkter eller tjänster, utan några större betänkligheter, eftersom användarna vet om att du kommer ge det bästa förslaget baserat på kunskapsnivån.

”Innehållsmarknadsföring genererar tre gånger så många leads som traditionell marknadsföring, men kostar 62% mindre” (DemandMetric, 2017)

Framgångsmetoden för att nå en bra Inbound Marketing-strategi är att skapa en unik och solid strategi för innehållsmarknadsföring. Det finns så många sätt att leverera kommunikation till din målgrupp genom till exempel bloggar, epost, social media, landningssidor och genom en mängd andra plattformar. Alla dessa plattformar behöver innehåll. Du kan inte leverera eller nå någon i din målgrupp om du inte har innehåll.

marketing

Innehåll som Attraherar

Eftersom innehåll har en så stor betydelse i Inbound Marketing-metodiken, följer nedan några viktiga saker som man behöver ha i bakhuvudet när man producerar innehåll:

 • Ingen har tid eller tålamod att läsa igenom tusentals ord. Därför måste man skapa innehåll som är direkt, tydligt och rakt på sak.
 • Det som skrivs måste vara väldokumenterat och baserat på fakta.
 • Sökmotoroptimering av innehållet kan inte överskattas. Ha nyckelorden från analysen i bakhuvudet för att få maximalt ut från din innehållsstrategi.
 • Innehåll som är unikt kommer alltid stå ut från resten – Så försök alltid att var unik.
 • Använd intressanta rubriker och använd alltid en mix av fakta och siffror.
 • Skapa personas över potentiella köpare som en del av strategin så att du har innehåll klart för olika personas inom din målgrupp.

Marketing Automation

När du väl lyckas med din marknadsföring och attraherar din målgrupp som är intresserade av innehållet som du erbjuder, är de villiga att erbjuda dig sin egen kontaktinformation i utbyte mot värdefull information som du besitter. Vid detta tillfälle ska du vara redo med dialogbaserad marketing automation för att följa upp och sätta in prospektet i rätt dialog för att bearbeta och vårda det med automatisk kommunikation som behåller sin relevans över hela kundresan. Detta är processen för att ta ett prospekt till en kund.

Marketing automation gör uppföljning och omvårdnad av leads mycket enklare än det någonsin varit. Istället för att manuellt ha uppföljning för varje lead och skriva personliga mejl som tar lång tid att genomföra, kan du istället fokusera på att fylla på med nya och låta marketing automation sköta resten.

För att nå kunderna, eller de potentiella kunderna, med rätt innehåll i rätt tid, så behövs implementering av marketing automation som automatiserar processen fullständigt. Det kommer öka relevansen för kontakterna, reducera mänskliga fel och öka försäljningen på sikt.

marketing automation

Då kan du istället fokusera på att fylla på med nya användare och låta mjukvaran sköta resten. Själva idéen med Marketing Automation handlar om att kunna vårda din målgrupp och potentiella leads med anpassad relevant kommunikation som baserar sig på deras beteende. Att använda insikt och data som finns tillgänglig om användarna gör att du inte behöver fråga användarna utan kan trigga kommunikation baserat på vad de läst, sett, klickat, sekvenser eller andra aktiviteter. Du kommer göra din målgrupps köpbeslut betydlig enklare genom att erbjuda värdefull och relevant information vid rätt tidpunkt.

Fördelar med Inbound Marketing

En stor fördel med att använda sig av en Inbound Marketing strategi är att marknad och sälj kan arbeta närmare varandra än vad de någonsin har gjort förut, eftersom mycket av arbetet kan automatiseras, som nämndes ovan. Genom att låta marknad och försäljning jobba tätare tillsammans kan du försäkra dig om att prospekten får rätt behandling och uppföljning genom hela kundresan. Delad data över hela kundresan från marknad till försäljning ger en större insikt och inblick i vilken typ av uppföljning som varje prospekt behöver för att gå vidare i kundresan. 

Fem Fun Facts om Inbound Marketing

 1. B2B kunder gör i genomsnitt 12 sökningar för att hitta information, innan man går till ett varumärkes faktiska hemsida. (Kapost, 2017)
 2. 80% av beslut fattade inom en organisation, bygger på information från en artikel, och inte från en annons. (Content Marketing Institute, 2018)
 3. 83% av online tech köpare hittade sin återförsäljare via Google Search. (MarketingSherpa, 2018)
 4. Online köpare går igenom 57% av sin köpfas utan att prata med sälj (Executive Boards)
 5. Kunder spenderar 50% av deras tid online med att engagera sig med innehåll som attraherar just dem. (HubSpot)

Hur kommer du igång?

Synlighet jobbar efter en etablerad projektmodell för implementering av Inbound Marketing. Behoven varierar baserat på verksamhetens målsättning, kunskapsnivå och utvecklingsgrad samt ambitionsnivå. Många företag och organisationer kan börja med Inbound Marketing utan extern hjälp medan andra vill få en kickstart och behöver strategisk vägledning och onboarding.

Vi har även skrivit och gett ut ett WhitePaper om hela strategin för en lyckad Inbound Marketing planering och implementering, som du kan ladda ner här och använda dig av som en guide.

 

Du kanske också gillar dessa inlägg

Marketing Automation gör din marknadsföring...

Syftet med Marketing Automation är att effektivisera företagets marknadsföringsarbete,...

Gå från fast till rörlig marknadsbudget...

Företag som verkligen förstår kundresan och utformar marknadsbudgeten efter kundens...

Tre insikter som talar om för dig vad din...

Ett återkommande tema som vi ser hos e-handlare som sätter försäljningsrekord är att de...