Viktiga områden om du vill lyckas med e-handel

E-handeln har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och förväntas växa starkt även under 2020. Under 2019 kunde E-barometern konstatera att 70 % av svenskarna i åldern 18-79 har e-handlat under en genomsnittlig månad under året. Under Corona (Covid-19) har dessutom e-handeln exploderat i en ännu högre takt när allt fler måste beställa sina varor hemifrån. 

Det finns alltså ett enormt behov av varor och tjänster online vilket också ökar konkurrensen och trycket på företag att prestera en felfri kundupplevelse, konkurrenskraftiga priser och flertalet andra krav från konsumenter. Inte minst att nå de man önskar sälja till i rätt kanal, med rätt budskap vid rätt tidpunkt.

För många företag är det digitala spelplanen en helt ny arena där konsumenterna har mer makt, organisationen måste se annorlunda ut, strategier behöver omformas och fokus förändras. Men i en digital värld av oändliga möjligheter av marknadsföringskanaler, strategier, teknologier, konsumentbeteenden och annat kan det vara svårt att fokusera på rätt saker. Därför listar vi några områden som inte bör glömmas bort av e-handlare som vill lyckas med sin e-handel.

Välj rätt plattform från början – Lägg ner extra tid på research

Att välja plattform är en av de stora grundpelarna som ditt e-handelsäventyr kommer att stå på och det kan mycket väl ha så pass stor betydelse för om du lyckas, eller inte lyckas med e-handel. Välj inte efter tidpress, utan gör en ordentlig research och plan för vilken typ av plattform ni ska använda. Det första ni bör göra är att se över en kravspecifikation över vilken typ av krav er organisation har på att sälja online. Detta kommer sätta ramverket för vilken plattform som täcker era behov. En kravspecifikation bör skapas oavsett storlek på ditt företag och det du önskar genomföra, eftersom det är denna som avgör vilka plattformar du har att välja på. En kravspecifikation ska innehålla alla de krav som plattformen måste uppfylla i form ur flera olika perspektiv med alltifrån marknadsföring, integrationer, bokföring, lagerhållning, betalningsmetoder, design och mycket annat. 

Räkna med att det kommer ta tid och sätt av resurser

Att starta upp e-handel kan ta alltifrån 1 dag till flera år beroende på omfattningen av e-handeln och en mängd olika faktorer. Ska man bara starta upp med 1 produkt kan du enkelt sätt upp en e-handel med ett SAAS (Software As A Service)-bolag på någon dag med färdig plugins och teman. Men det är sällan det är så enkelt. 

Var uthållig – och lär dig av data

Att starta en e-handel och få upp plattformen är en sak, det är en helt annan sak att faktiskt börja sälja och få flöden i plattformen. Först ska du ha en plattform uppe med tillräckligt många produkter, sedan ska du driva trafik till din e-handel, helst relevant trafik, och sedan ska denna trafik konverteras till transaktioner i form av köp och beställningar i din plattform. Du kan räkna med att detta kommer ta sin tid och du måste vara uthållig och vara duktig på att lära dig av den data som du får in. Det handlar om att hela tiden jobba med förbättringar av plattformen och utformningen i form av produktutbud, marknadsföring, priser och mycket annat. Ingenting kommer sköta sig själv, utan det är något man måste jobba med konstant för att lyckas.

Hämta in både kvantitativ och kvalitativ feedback

Kvantitativ data som trafikdata, köpdata och beteendedata är väldigt bra i många sammanhang för att göra övergripande analyser. Men det är lika viktigt att hämta in kvalitativ data från användare för att förbättra sin plattform och ehandel. Det är ofta att man som ehandlare blir “hemmablind” och inte riktigt ser alla felen eller problemen. Då finns det flertalet metoder för att hämta in kvalitativ data i form av användarberättelser eller observationer som snabbt kan skapa ändring av kritiska fel eller problem i plattformen som man inte upptäckt själv.

Fokusera på de marknadskanaler som betyder mest – Gör inte allt på en gång

Det kan vara väldigt frestande att börja med att köra på med marknadsföring i alla typer av kanaler för att få trafik till sin nyöppnade ehandel, men det är sällan det är en bra strategi. Du måste känna din målgrupp och dess beteendemönster och ha en tydlig marknadsstrategi för din ehandel. Det är bättre att börja långsamt och sen stegra marknadsföringen för att ta bort initiala hinder och problem som kan hindra konveteringsgraden från att nå sitt fulla potential.

Varför säljer du inte? 

Vad som gör att man säljer eller inte säljer kan påverkas av en mängd olika faktorer. Tror du att du gjort allt rätt i din ehandel men säljer ändå inte enligt dina ambitioner? Vad detta beror på är ofta svårt att ge ett entydigt svar på och kräver ofta en analys av helheten, dvs. hela affärsverksamheten. Men några vanliga fel eller faktorer som detta beror på:

  • Ehandeln lever inte upp till den standard som användarna förväntar sig – Dåliga laddningstider, dåligt UX, dåliga produktbilder, beskrivningar eller liknande kan ha avgörande effekt för om du säljer eller inte. Även om du har nedtid eller tekniska problem på plattformen får användarna att vända direkt.
  • Få betalningsmetoder – Användare är vana vid att kunna betala med en mängd olika betalningsmetoder idag och det är ofta viktigt att man har ett brett utbud.
  • Vad gör konkurrenterna? – Vilket mervärde erbjuder du som inte dina konkurrenter erbjuder?
  • Du når inte rätt målgrupp – Din annonsering når inte din kundgrupp som är intresserade av de produkterna du säljer
  • Leveransvillkor och leveranspartner – Vilket fraktpartner du använder och hur du debiterar kunderna för frakt har stor påverkan på din försäljning. Gör en noggrann kalkyl över helheten när du väljer strategi här.
  • Kundservice – Vilken typ av kundservice du använder, vilka kanaler, svarstider och bemötande är avgörande för långsiktiga och lönsamma kundförhållanden, inte minst när den mesta av kommunikationen ska ske digitalt.

Detta och en mängd andra faktorer är avgörande för om du kommer sälja eller inte. Behöver du rådgivning runt e-handel, marknadsföring inom retail är du välkommen att kontakta oss.