Fløibanen

Synlighet är en certifierad partner som erbjuder konsulttjänster för effektiv digital marknadsföring och försäljning genom hela kundresan.

Fløibanen är en av de största turistattraktionerna i Bergen och i hela västra Norge. Det är ett tåg som går upp för berget i centrala Bergen ända upp till toppen av fjället Fløien, där man som besökare har en fantastisk utsikt över byn.

Så ökade vi antallet återkommande kunder med över 500% 
 Ökad antal lojalitetsmedlemmar
 
235%

Ökning av medlemmar för CRM-databas

Fløibanen är en av de största turistattraktionerna i Bergen och i hela västra Norge. Det är ett tåg som går upp för berget i centrala Bergen ända upp till toppen av fjället Fløien, där man som besökare har en fantastisk utsikt över byn.

Problem och utmaning

Fløibanen hade under en längre tid svårt att få kunder att återvända och lokala kunder att använda tåget. Företaget led av stor fluktuation, med hög turisttrafik under sommarhalvåret och betydligt mindre under vintern. 

Målsättning blev att öka antalet existerande lokala kunder och satsa strategiskt på lojalitet och merförsäljning. Man såg också möjligheten att utöka existerande målgrupp och nå nya målgrupper som ytterligare skulle kunna öka intäktsflödet.

Lösning och resultat

Synlighet skapade en multikanalsstrategi för olika målgrupper kopplat mot en strategi för innehåll som jobbade i symbios för maximal effekt. Implementation av ett innehållsprogram som tog utgångspunkt i engagemang bland målgruppen var en lösning för ökad lojalitet och för att långsiktigt bygga ambassadörer för varumärket. Vi etablerade flera kanaler för ökad organisk räckvidd och fick tillsammans hög fart på ägda kanaler

  • Lojalitetsprogram – Gick från 1 till 5+ besök år (Med direkt konsekvens för intäktsflödena)
  • Ökade medlemmar för CRM-databas med 235% på ett år

Fler Nöjda Kunder