KUNDCASE Fløibanen

Så ökade vi antallet återkommande kunder med över 500%

 KUNDECASE Fløibanen

Bakgrund

Fløibanen är en av de största turistattraktionerna i Bergen och i hela västra Norge. Det är ett tåg som går upp för berget i centrala Bergen ända upp till toppen av fjället Fløien, där man som besökare har en fantastisk utsikt över byn.

 

Problemställning

Fløibanen hade under en längre tid svårt att få kunder att återvända och lokala kunder att använda och vara en del av Fløibanen. Företaget bakom hade en stor koncentration av turisktrafik under sommarhalvåret, vilket sedan blev betydligt mindre under vintern. Det gjorde i sin tur att man hade stora fluktuationer på intäkterna med hög koncentration under sommarhalvåret.

 

Målsättning

Genom en ingående analys identifierades flertalet målgrupper och potential i intäktskartan. Genom att öka antalet existerande lokala kunder och satsa strategiskt på lojalitet och merförsäljning önskade man öka intäkterna. Man såg också möjligheten att utöka existerande målgrupp och nå nya målgrupper som ytterligare skulle kunna öka intäktsflödet.

 

Lösning

Synlighet genomförde en analys av företaget genom bland annat workshops och utvecklade därefter en strategi för att uppnå målet och lösa problemställningen på ett systematiskt tillvägagångssätt tätt tillsammans med representanter på Fløibanen. Synlighet skapade en multikanalsstrategi för olika målgrupper kopplat mot en strategi för innehåll som jobbade i symbios för maximal effekt. Implementation av ett innehållsprogram som tog utgångspunkt i engagemang bland målgruppen var en lösning för ökad lojalitet och för att långsiktigt bygga ambassadörer för varumärket. Vi etablerade flera kanaler för ökad organisk räckvidd och fick tillsammans hög fart på ägda kanaler.

 

Resultat

  • Lojalitetsprogram – Gick från 1 till 5+ besök år (Med direkt konsekvens för intäktsflödena)
  • Ökade medlemmar för CRM-databas med 235% på ett år

 

Jobbar du inom turism och vill öka era intäkter och hitta nya möjligheter? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig på resan!

Vi presenterar gärna våra referanser i ett möte

Låt oss komma igång!