Conversion rate

Konverteringsfrekvens eller konverteringsgrad är procent-andelen på en webbplats som utför en önskad handling. Konverteringsgraden räknas ut genom att ta antalet konverteringar delat på antalet i målgruppen (ofta totala besök) gånger 100. Exempel: Antal besök: 4800, antal konverteringar: 122. Uträkning: 122/4800*100. Konverteringsgrad blir: 2,5%