Kundresan

Kundresan är hela den processen en person går från att först inse att de har ett behov till att utföra ett köp och vidare. Hur denna ser ut skiljer sig till stor del beroende på produkten eller tjänsten. Vid större köp tenderar den till att vara en lång och komplex process, och det är av oerhörd vikt att företaget är väl medveten och har en klar strategi för att möta behovet längs vägen.