Event Marketing

79% av marknadsförarna genererar försäljning genom event marketing. Men mer än 40% av marknadsförarna hävdar att den största utmaningen är att få folk att registrera sig för events. (Bizzabo, 2016)

Kort om Event Marketing

Event marketing handlar om marknadsföring av en produkt eller tjänst genom personliga interaktioner. Det finns många olika typer av event marketing beroende på vad målsättningen är. Några exempel på events kan vara konferanser, webinars, mässor, utställningar, seminarier och föreläsningar. Oavsett vilket format som väljs för event marketing så är det ett effektivt sätt att bygga långa relationer med kunder och prospekt.
 
”80% av marknadsförarna anser att events är helt kritiska för deras verksamhets framgång. (Bizzabo, 2016)”
 

Strategi för event marketing

En strategi för event marketing ska vara tätt förankrad med er överordnade marknadsstrategi och hänga samman med marknadsaktiviteter i andra kanaler från CRM, sälj och digitala marknadsinitiativ. Att planlägga och skapa event kan vara krävande både i förhållande till kostnad, tid och resurser. Därför är det helt avgörande att kunna kaptialisera på eventet när det väl äger rum. Kampanjstrategin för själva eventet blir därför avgörande för hur framgångsrikt resultatet blir.
 
”95% av marknadsförarna anser att live events skapar möjligheter för affärer genom personliga kontakter i en uppkopplad värld (Bizzabo, 2016)”
 

Kanaler för event marketing

Att vara relevant och att nå den målgruppen som är relevant för det du önskar förmedla är något av det viktigaste när det kommer till kommunikation och marknadsföring av events. Träffar du inte din målgrupp med tydlighet och ett unikt värde för målgruppen kan det bli svårt att få tillräckligt med besökare till ditt event. Synlighet tar fram marknadsstrategier för marknadsföring av events i relevanta digitala kanaler för att nå rätt målgrupp, med rätt budskap vid rätt tidpunkt till en så låg kostnad som möjligt.
 

Varför ska vi börja med event marketing?

För ett företag som vill förmedla ett budskap och knyta nya kundkontakter kan det vara svårt att finna expertkunskapen på hur man ska nå sina målgrupp. Vi hjälper er att fylla upp ert event med rätt målgrupp oavsett om ni arrangerar en konferens, föreläsning, mässa, festival eller personlig sammankomst.
 
Ta kontakt med oss idag för att boka ett möte och prata mer om era utmaningar.